2.4.2. Bina Önem Katsayısı

Denk.(2.1)’de yer alan Bina Önem Katsayısı, I Tablo 2.3’te tanımlanmıştır.

 

 TABLO 2.3 – BİNA ÖNEM KATSAYISI (I)

Binanın Kullanım Amacı

veya Türü

Bina Önem

Katsayısı (I)

1. Deprem sonrası kullanımı gereken binalar ve tehlikeli madde içeren binalar 

a)      Deprem sonrasında hemen kullanılması gerekli binalar

(Hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, itfaiye bina ve tesisleri, PTT ve diğer haberleşme tesisleri, ulaşım istasyonları ve terminalleri,

enerji üretim ve dağıtım tesisleri; vilayet, kaymakamlık ve belediye

yönetim binaları, ilk yardım ve afet planlama istasyonları)

b) Toksik, patlayıcı, parlayıcı, vb özellikleri olan maddelerin

bulunduğu veya depolandığı binalar

 

 

 

 

1.5

 

2. İnsanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu ve değerli eşyanın saklandığı binalar

a) Okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, askeri

kışlalar, cezaevleri, vb.

b) Müzeler

 

 

           1.4

 

3. İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar

Spor tesisleri, sinema, tiyatro ve konser salonları, vb.

 

1.2

4. Diğer binalar

Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar

(Konutlar, işyerleri, oteller, bina türü endüstri yapıları, vb)

 

1.0