ideYAPI / ideCAD

ideCAD Çelik & Betonarme

Untitled-1

İşleriniz hesapladığınız gibi gitmiyor mu?

Çelik, betonarme ve karma yapıların aynı program içinde birlikte modellenebildiği, genel amaçlı analiz, tasarım ve çizim programı olan ideCAD® Çelik & Betonarme ile katları olan veya olmayan, katlarda rijit diyaframlı, kısmen rijit diyaframlı veya tamamen rijit diyaframsız yapıların hesabı yapılabilir. Çok katlı yapılar, endüstriyel yapılar ve bina türü olmayan gelişigüzel yapılar, deprem yönetmeliğinde belirtilen koşullara uyarak modellenebilir. Çubuklar ile birlikte, aynı sistem içine entegre edilmiş kabuk elemanlar kullanılabilir. Entegrasyon sayesinde döşemeler, perdeler, temeller ve çubuk elemanlar aynı sistem içerisinde analiz edilerek tasarımları yapılabilir.

red_dot Daha Fazlası için tıklayın

ideCAD 8 Tanıtım Videosu 1. Bölüm
ideCAD 8 Tanıtım Videosu 2. Bölüm
Çelik Modelleme ve Arayüz Tanıtımı
Çalışma Düzlemleri ve Örnek Sanayi Yapısı Modellenmesi
Çelik Birleşimlerin Modellenmesi ve Tasarım Raporlarının İncelenmesi
Analiz Modeli ve Çelik Tasarım Sonuçlarının İncelenmesi
red_dot Daha Fazla Video için tıklayın