Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Yapısal Analiz

Mimarlar ve Yapı Mühendisleri için Yapısal Analiz

ideCAD ile Yapısal Analiz, Entegre Mimari Tasarım da dahil olmak üzere Yapı Mühendisleri için hepsi bir arada Bütünleşik Yapısal Analiz Yazılımı çözümüdür.

ideCAD'deki Entegre Yapısal Analiz İş Akışı, Betonarme ve Çelik Yapılar için Mimari Tasarım, Yapısal Analiz, Yapısal Tasarım ve Yapısal Detaylandırmayı Tek Bir Entegre Yapı Mühendisliği Yazılımında Birleştirir.


Ücretsiz Başlayın »

FEA ile Yapısal Analiz

Tasarım ve Detaylandırma İçeren Yapısal Analiz Yazılımı
Mimari Tasarım ile Entegre Yapısal Analiz Yazılımı


ideCAD Statik, Yapısal Analiz ve diğer birçok Yapı Bilgi Modelleme aracı içeren Hepsi Bir Arada Mimari Tasarım ile Bütünleşik Yapısal Analiz Yazılımıdır.

 

HEMEN SİPARİŞ VERİN »

Yapısal Analiz için Entegre BIM

Yapısal Analiz için Bütünleşik BIM Yazılımı
ideCAD Statik, Yapısal Analiz ve daha birçok Entegre BIM Aracı ile Donatılmış, Mimari Tasarım ile Bütünleşik iş akışları içeren Yapı Bilgi Modellemesi BIM Yazılımıdır.

Entegre BIM için ideCAD'i keşfedin »

Mimari BIM Modeli

Yapılar, Yapı Mühendisliği ve Yapı Mühendisleri için Yapısal Analiz Yazılımı: ideCAD Structural
Mimarlar ve Yapı Mühendisleri için ortak BIM Modeli

ideCAD, Mimari ve Yapısal tasarımı, entegre iş akışları ile bütünleştirir. Modelleme, düzenleme, revizyonlar, yapısal analiz ve yapısal tasarlama için farklı disiplinler aynı BIM Modeli ile birlikte çalışabilirler.


Yapısal Analitik Model

Mimari ve Yapısal analitik modelleri dinamik olarak güncelleyin

ideCAD, fiziksel modelinizden otomatik olarak bir analitik model oluşturur. Yapısal ve Mimari BIM Modelleri arasında sorunsuz, çift yönlü entegrasyon ile modelinizin güvenilirliğini ve doğruluğunu artırın.


Mimari ile Otomatik Yükleme

ideCAD, kirişler ve döşemeler için Mimari duvar modelinizden otomatik olarak yapısal yük ataması oluşturur.


Yapısal Yük Atama

Ek yükleri Tanımlamak ve Atamak size daha fazla esneklik ve özgürlük sağlar.


Sismik Analiz

Sismik Analiz ve Tasarım, TBDY ve Çeşitli Uluslararası yönetmelikler kapsamında ideCAD Statik ile Otomatik olarak yapılır.


TBDY 2018 Kontrolleri

Analiz Ayarları Sihirbazı

TBDY 2018  Bölüm 1, 2, 3 ve 4' te yer alan bina taşıyıcı sisteminin ve süneklik düzeylerinin belirlenmesini hedefleyen yönergelerin kolay takip edilmesini ve yönetmelik ile tutarlı önbilgilerin girilmesini sağlar. 

 
 
 
 
 
Response Spectrum
 
 Eigen vektör veya Ritz vektörleriyle tasarım spektrumu analizi, Ritz veya Eigen vektörleriyle modal frekans analizi.
 
 
Kütle Modelleme / Dinamik Analiz
 
 Tekil kütleler, yatay ve düşey serbestlik derecelerine ve istenirse, diğer uç serbestlik derecelerine karşı gelecek şekilde tanımlanırlar. Hareketli yük katılım katsayısı, Deprem Yönetmeliğinde belirtilen şekilde alınır. Ek dışmerkezlik etkileri rijit diyafram modeli veya kabuk model seçildiğinde ayrıca ilave bir deprem hesabı yapılarak, yapı elemanlarının tasarımında dikkate alınır. TBDY 2018 gereği Tablo 4.2' ye uygun etkin kesit rijitlikleri kullanılarak modal analiz yapılır.
 
 
 
Bodrumlu Yapılar

TBDY 2018 3.3.1' e göre rijit bodrum kat kontrolleri gerçekleştirilir. Rijit bodrum tanımına uygun binalarda yönetmelik gereği 2 aşamalı hesap yapılır. Birbirinden oldukça uzak modlarda titreşen bodrum ve üst yapının ayrı ayrı analizi yapılır, bu analiz için tek model kullanılırken bodrum katlar için üst bölüm kütlesiz alınır, üst bölüm için ise bodrum katlar kütlesiz alınır. Her iki analizde de yapının tüm rijitliği kullanılır. 

 
 
 
 
Kirişsiz Döşemeli Yapılar

TBDY 2018 4.3.4.4 gereği iki aşamalı hesap yapılır.  İlk aşamada çerçeve kolonlarının alt ve üst uçları mafsallı ikinci aşamada ise tüm bağlantılar monolitik olarak modellenir. İç kuvvetler için en elverişsiz sonucu veren durum kullanılırken, göreli kat ötelemesi kontrolü için ikinci aşama hesaptan elde edilen değerler kullanılır.

 
 
 
 
Mod Toplama Yöntemi

Modal Hesap Yöntemlerinden bir tanesi olan bu yöntem ile  TBDY 2018 Ek 4B' de belirtilen hesaplama kurallarına uygun olarak binaların deprem hesabı yapılır.

 

Öz Vektör Analizi

Öz vektör mod analizi, yapının davranışını anlamak için kullanılabilecek yapının doğal titreşim modlarını bulur.


Ritz Vektör Analizi

Modlar, dinamik yüklemenin uzamsal dağılımı dikkate alınarak oluşturulur; bu, aynı sayıda doğal mod şeklinin kullanılmasından daha doğru sonuçlar verir


Aşamalı İnşaat Analizi

İnşaat Aşamaları hesabında, Betonun zamana bağlı yaşlanma, rötre ve sünme etkileri de (CEB - FIB 1990) dikkate alınarak, kat kat veya başka yapım senaryosu oluşturarak nonlineer analiz yapılır ve tasarımda dikkate alınır. Böylece, yüksek yapılarda gerekli olan ölü yük düzeltmesi yapılarak, gerçek moment zarfı belirlenir. Yapının kaplama ve hareketli yüklerinin yüklenmesinin ardından, istenilen süre sonrası için aldığı durum sorgulanır.

İtme Analizi

Nonlineer İtme Analizi ile Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile doğrusal olmayan itme analizi (doğrusal olmayan performans analizi) yapılır. Yeni yapılar, mevcut yapılar ve güçlendirme yapılmış binalarda itme analizi uygulanır. Nonlineer İtme Analizinde doğrusal olmayan malzeme davranışı, plastik mafsallar, plastik dönmeler, yayılı plastik davranış modeli birim şekildeğiştirme değerleri, performans noktası ve yapı performansı otomatik hesaplanır. Sabit tek modlu itme analizi, değişken tek modlu itme analizi ve Artımsal Spektrum Analizi (ARSA) ile itme analizi olmak üzere üç farklı itme analizi yöntemi bulunur.


Euler Burkulması

Global burkulma analizi ile, yapının burkulma açısından zayıf yönleri incelenir. Burkulma modları, yapı davranışı hakkında tasarıma ilişkin fikir verirken, burkulma analizi, yapıda stabil olmayan durumların daha rahat incelenmesini sağlar. Yapının lineer burkulma modları, herhangi bir yükleme kombinasyonu için bulunabilir.

Isı Farkları Analizi

T1 ve T2 olarak iki farklı yükleme durumu ile ısı farkları hesabı sıcaklık değişimi yüklemesi yapılabilir ve tasarım zarfında dikkate alınır.

Time History

"Direct Integration Beta Newmark" yöntemiyle, yapıların doğrusal Time History analizi yapılır.

Performansa Dayalı Tasarım

TBDY 2018 Bölüm 15' te, mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik kurallar getirilmiştir. Bölüm 15 gereklerini eksiksiz uygulayan ideCAD, güçlendirme projeleri için gerekli olan hesap ve çizimleri yüksek performansla kullanıcıya sunar.

Riskli Yapı Analizi

Kentsel dönüşüm kapsamında, riskli binaların değerlendirilmesi esaslarına ilişkin 2019 yılında güncellenen yönetmeliği de uygulayan program, riskli bina analizini yapmakta ve riskli bina değerlendirme raporunu otomatik hazırlamaktadır.


Uluslararası Yönetmelikler

Betonarme ve Çelik projelerinizi Türk Çelik Yönetmeliği, TBDY, IBC, UBC,  ACI318, AISC360, ASCE07, SNI, MOPC, DPT, NSCP, BCP gibi uluslararası tasarım ve deprem yönetmeliklerine göre otomatik olarak gerçekleştirin.

Uluslararası Yönetmelikler için ideCAD'i inceleyin »

Mimari Çizimler ve Ruhsat Projesi

ideCAD ile Ruhsat Projesi Çizimleri, Konut ve Sanayi yapıları için Hepsi Bir Arada Bütünleşik Yazılım çözümüdür.


Yapısal Tasarım için ideCAD'i inceleyin »

Betonarme Mimari Çelik Uygulama

ideCAD Statik ile Mimari, Betonarme ve Çelik Uygulama Projesi Çizimleri, Betonarme ve Çelik Binalar için Hepsi Bir Arada Bütünleşik Uygulama Çizimleri Yazılım çözümüdür.


Yapısal Detaylandırma için ideCAD'i inceleyin »

ideCAD Statik

ideCAD Statik ; Yapısal Mühendislik ve Mimari Tasarımı Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile Bütünleştiren İnşaat Mühendisliği Yazılımıdır.


Yapısal Mühendislik için ideCAD'i inceleyin »

ideCAD Mimari

ideCAD Mimari ; Mimari Çizimler ve Yapısal Mühendisliği Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile Bütünleştiren Mimari Tasarım Yazılımıdır.

Mimari Tasarım için ideCAD'i inceleyin »

ideCAD One AEC

Entegre BIM ve Bütünleşik iş akışları ile Binaları Tasarlayın ve Oluşturun

"Her Şey planladığınız gibi"

Entegre Yapı Tasarımı için ideCAD'i Keşfedin »

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Mimari Tasarım ile Entegre Yapısal Analiz Nedir?
Tasarım ve Detaylandırma ile Bütünleşik Yapısal Analiz Nedir?
ideCAD ile Zaman ve Bütçe Tasarrufu Yapın

Şimdi ÜCRETSİZ Denemeye Başlayın!