ideCAD v11 Öne Çıkan Yenilikler

Deprem, Betonarme ve Çelik için Uluslararası Yönetmelikler eklendi

F1 yardım tuşu ile bilgi bankası yardım sayfasına tarayıcı üzerinden ulaşabilme olanağı eklendi

Excel ‘e aktarma olanağı getirildi

ZF türü zemin için Fs ve F1 değerlerinin girilerek daha kolay spektrum eğrisi tanımlama olanağı eklendi

Eksenel kuvvet sınırı (Nmax) koşulunu sağlamayan betonarme kirişlerin kolon gibi boyutlandırılması ve tasarım yapılabilmesi seçeneği eklendi

Hesaba katılan dinamik mod sayısının yetersiz olduğu durumlarda otomatik olarak arttırılması olanağı eklendi

Kolonlar ve Perdelerde sürtünme kesmesi hesabı eklendi

Deprem derzleri hesabı eklendi

Yapısal olmayan elemanların hesabı eklendi

Raporlara yeni hata kontrolleri eklendi

İtme analizinde pek çok yeni olanak ve fonksiyon eklendi

Güçlendirme perdeleri için pek çok yeni olanak eklendi

Yeni Birleşimler eklendi

İki veya daha fazla birleşimin etkileşimli oluşturulması eklendi

Perdeye rijit doğrultudan bağlanan konsol kirişlerde sehim kontrolü eklendi

Tek konsol kirişlerde sehim kontrolü eklendi

Toprak yükü eklenen perdelerde yükleme kombinasyonları otomatik oluşturulması olanağı eklendi

Çelik yapılar ve yüksek betonarme yapılar için tam otomatik TS EN 1991-1-4 rüzgar hesabı eklendi

Gergi çubukları analize dahil edildi, aşık ve kuşaklarda tasarım-sehim kontrollerinde göz önüne alınması olanağı eklendi

Subasman perdeleri ile ilgili pek çok geliştirme ve yeni olanaklar eklendi

Betonarme merdivenlerin yapıya akıllı-otomatik mesnetlenmesi olanağı eklendi

Normal ve itme analizlerinde hızlandırmalar yapıldı

ideCAD Betonarme'de render alma olanağı eklendi

Mantolu kolonlar için pek çok yeni olanak ve fonksiyon eklendi

Makas makroları içinde ek yapabilecek yeni olanaklar ve birleşimler eklendi

Betonarme çizimlerde pek çok geliştirme yapıldı ve yeni olanaklar eklendi

Betonarme güçlendirme çizimleri geliştirildi yeni olanaklar eklendi

Pafta oluşturmada pek çok yeni olanak eklendi

İtme analizi raporlarının içeriği genişletildi

Lifli polimer ile güçlendirme raporlarının içeriği genişletildi

Analiz-Tasarım ve performans analizi sonuç inceleme olanakları geliştirildi

Çelik çizimlerde pek çok iyileştirme ve geliştirmeler yapıldı


Eklenen Uluslararası Yönetmelikler


IBC Sismik Tasarım

UBC 97 Sismik Tasarım

ASCE 7-16 Sismik Tasarım

ASCE 7-16 Dayanıma Göre Tasarım

ACI 318-19 Betonarme Tasarım

AISC 360-16 (ASD ve LRFD) Yapısal Çelik Tasarımı

AISC 360-16 (ASD ve LRFD) Çelik Birleşim Tasarımı

AISC 341-16 Sismik Çelik Tasarım

AISI S100-12 Soğukta Şekil Verilmiş Aşık Tasarımı

EC-3 (EN 1993-1-1) Yapısal Çelik Tasarımı

BCP SP 2007

NSCP 2015

DPT 1302-61

MPOCS R-001

TS EN 1991-1-4

Betonarme Geliştirmeler

Perdelerde sürtünme kesmesi hesabı (TBDY 2018 7.6.7.2)

Kolonlarda kesme sürtünmesi hesabı

Betonarme kirişlerde eksenel kuvvet 0.1Acfck‘i aşması halinde kolon gibi Betonarme tasarım

Yapısal olmayan elemanların hesabı

Deprem derzi hesabı

Nervür ve kaset döşemelerde TS 500 Madde 11.3.3’e göre 0.0015 dağıtma donatısı oranı koşulu

TBDY 2018 sihirbazında ZF türü zemin için Fs ve F1 değerlerinin girilmesi

Toprak yüklü yükleme kombinasyonlarının otomatik oluşturulması

TBDY 2018 sihirbazında “Döşeme gerilme kontrollerini yap” seçeneği

TS 500 Madde 8.1.6 kontrolü

Sürekli temellerde maksimum pursantaj kontrolü

Sürekli temel sarılma bölgesinde, etriye aralığı seçiminde S ≤ 8Ø koşulu

Sürekli temel sarılma bölgesinde, etriye aralığı seçiminde S ≤ d/4 koşulu

Sürekli temel orta bölge etriye aralığı seçiminde S ≤ d/2 koşulu

Perde kalınlık kontrolünün perde yüksekliğine göre yapılması

Perdeye rijit doğrultuda bağlanan konsol kirişlere sehim kontrolü

Tek konsol kirişlerde sehim kontrolü

Geometri kontrolüne perde boşluk boyutu kontrolleri


Analiz sihirbazında google haritalar altyapısına geçildi.

 

Çelik GeliştirmelerÇelik yapılar ve yüksek betonarme yapılar için Tam Otomatik TS EN 1991-1-4 rüzgar hesabı


Çelik yapılarda sıcaklık etkileri kombinasyonlara otomatik ekleniyor 

Çelik yapılarda  otomatik sıcaklık etkileri

Çelik konsol kirişlerde sehim hesabı

Döşeme üzerine girilen çelik kolon analize dahil edildi

Gergi çubukları analize dahil edildi, tasarım ve sehim kontrolünde gözönüne alınması olanağı eklendi

Haç (istavroz) kolonlar eklendi

Aşık gruplarının, çelik kiriş, çelik tali kiriş ve tekil aşık elemanlarına dönüştürülebilme olanağı

Uzay aşık ve R-aşıklar analize dahil edildi

Kolon ayağı için kullanıcı tanımlı yükleme kombinasyonları

Tali kiriş için ilk ve son elemanlarda hizalama seçenekleri

Çelik döşeme, diyafram oluşturma ve analiz modelinde kesit ve profillere uygun geliştirmeler yapıldı

Çelik tonoz veya eğri kirişlerde eğrilik hassasiyeti olanağı eklendi

Çelik tonoz veya eğri kirişlerde birleşim, çizim ve ölçülendirmelerde geliştirmeler yapıldı

Detaylı çelik metrajlarının excel'e aktarma olanağı eklendi

Kompozit döşeme ve kayma çivileri

Makasın üst ve alt başlıkların bölme komutu eklendi

Makasın üst ve alt başlıkları iç ek birleşimi eklendi

Makas mahya birleşimi

Dörtlü berkitme levhalı birleşimi eklendi

İki veya daha fazla birleşimin etkileşimli oluşturulması

“Bindirme levhalı kolon-kiriş eki” birleşimi görüntüleri

2L profilli çaprazlar için çapraz ek birleşimi 
 
2L profilli çaprazlar için çatı çapraz uç birleşimlerinin ana levha profilinin başlığı altına kaynaklanabilmesi olanağı

Çelik makaslarda ek yapabilme olanağı ve bu eklere uygun makas birleşimleri

Alın levhalı çelik makas birleşimleri
 
Çelik çapraz uç birleşimleri ve kolon birleşimlerinin etkileşimli tanımlanabilmesi eklendi

T-Profil kayma birleşiminin kolon rijitleştirme levhaları ile etkileşimi eklendi

 
Çapraz uç birleşimleri için rijitleştirme levhaları eklendi

Çatı çapraz uç birleşimleri için rijitleştirme levhaları eklendi
 
Üçlü çatı çapraz birleşimleri

Yapma kolon birleşimleri
 
Çelik kolon-çapraz birleşimleri berkitme levhaları birlikte etkileşimli tanımlanabilmesi olanağı

Kolon-Kiriş rijitleştirilmiş alın levhalı birleşimlerde berkitme levhaları olanakları artırıldı. (kolon-kiriş zayıf eksen birleşimi)
 
Çatı çapraz uç birleşimleri ile alın levhalı birleşimlerin etkileşimi eklendi

Ara levhası birleşimi
 
Kolon zayıf eksenine bağlanan boru profiller için yatay çapraz uç birleşimi olanağı

Guse birleşimi için levha boyu, tepe levhası boyutları kolay ayarlanabilir hale getirildi

Alın levhalı kiriş eki birleşimi ve berkitme levhaları

Çelik birleşim hesapları için rapor ve uyarılar

Kolon-Temel birleşim hesapları
 
Planda açılı kolonlara tanımlanan kuşak birleşimleri eklendi

Kren birleşimleri berkitme levhaları
 
Haç kolonlar için guse birleşimi tanımı eklendi

 
Haç kolonlar için başlık levhalı bulonlu birleşim tanımı eklendi

Birleşim levha boyutlarının hassasiyeti artırıldı
 

V11'e Geçiş İçin Tıklayınız »

ASCE 7-16 Geliştirmeleri

 • ASCE 7-16'ya dayalı sismik analiz ve tasarım prosedürleri artık mevcuttur.
 • ASCE 7-16'ya dayalı yatay elastik tepki spektrumu fonksiyonu artık mevcut.
 • ASCE 7-16'ya dayalı dikey yanıt spektrumu işlevi eklendi.
 • ASCE 7-16'ya dayalı modal yanıt spektrum analizi artık mevcut.
 • ASCE 7-16'ya dayalı sismik kuvvete dayanıklı sistem seçimi artık mevcut.
 • ASCE 7-16'ya göre binanın risk kategorisi ve önem faktörü eklendi.
 • ASCE 7-16'ya dayalı saha sınıfı ve saha katsayısı seçimi artık mevcut.
 • ASCE 7-16'ya dayalı eşdeğer yanal kuvvet prosedürüyle hesaplanan eşdeğer taban kesme kuvveti büyütme katsayısına sahip ölçeklendirme tasarım değerleri artık mevcuttur.
 • ASCE 7-16'ya dayalı bir minimum dönem kontrolü artık mevcuttur.
 • ASCE - AISC - ACI'ye dayalı aşırı mukavemet faktörü artık mevcut.
 • ASCE 7-16'ya dayalı ikinci derece etki hesaplaması artık mevcuttur.
 • ASCE 7-16'ya dayalı P-Delta etkileri ve stabilite katsayısı hesaplaması artık mevcut.
 • ASCE 7-16'yı temel alan P-Delta etki raporu artık mevcut.
 • ASCE 7-16'ya dayalı kat kayması belirleme ve kontrolü artık mevcut.
 • ASCE 7-16'ya dayalı kat kayması belirleme raporu artık mevcut.
 • ASCE 7-16 Tablo 12.2-1'e dayalı Sismik Kuvvete dayanıklı sistem seçimi artık mevcuttur.
 • ASCE 7-16'ya göre yeterli sayıda titreşim modunun kütle katılım oranı %90 olarak değiştirildi.
 • ASCE 7-16'ya dayalı dikey deprem etkisi artık mevcut.
 • ASCE 7-16'ya dayalı artıklık faktörü artık mevcut.
 • ASCE 7-16'ya dayalı aşırı mukavemet faktörü artık mevcut.
 • ASCE 7-16'ya dayalı olarak düzensizliklerin hesaplanmasına yönelik eşdeğer yanal kuvvet yöntemi artık mevcuttur.
 • ASCE 7-16'ya dayalı birleşik yatay ve düşey deprem etkisi hesaplamaları artık mevcuttur.
 • ASCE 7-16'ya göre her yanal doğrultuda birleşik yatay deprem etkileri artık mevcuttur.
 • ASCE 7-16 ve ACI 318-19'a dayalı beton, etkin kesit özellikleri eklendi.
 • ASCE ve AISC'ye dayalı çelik tasarım yük kombinasyonları eklendi.
 • ASCE ve ACI'ya dayalı Betonarme tasarım kombinasyonları eklendi.
 • ASCE 7-16'yı temel alan eşdeğer yanal kuvvet yöntemiyle düşey düzensizliklerin ve Zayıf kat - aşırı zayıf kat düzensizliklerinin hesaplanması artık mümkün.
 • Zayıf hikaye - ASCE 7-16'ya dayalı aşırı zayıf hikaye düzensizliği raporları artık mevcut.
 • ASCE 7-16'yı temel alan Eşdeğer yanal kuvvet yöntemiyle Yumuşak kat ve Aşırı yumuşak kat düzensizliklerinin hesaplanması artık mümkün.
 • Yumuşak hikaye - ASCE 7-16'yı temel alan aşırı yumuşak kat düzensizliği raporları artık mevcut.
 • Artık ASCE 7-16'ya dayalı eşdeğer yanal kuvvet yöntemiyle 1A ve 1B burulma düzensizliklerinin hesaplanması mümkün.
 • ASCE 7-16'ya dayalı 1A ve 1B burulma düzensizliği raporları artık mevcut.
 • ASCE 7-16'ya dayalı modal taban kesme kuvvetleri raporu ve devrilme kontrol raporu artık mevcut.
 • ASCE 7-16'ya dayalı deprem kodu raporu artık mevcut.
 • Seçilen raporlardaki terimler ve tanımlar ASCE 7-16'ya göre ayarlandı.
 • Çelik kolonlar için ikinci derece etki hesaplamaları ASCE 7-16'ya göre ayarlandı.
 • Yük kombinasyonları ASCE 7-16'ya göre ayarlandı.
 • ASCE 7-16'ya dayalı Yapısal Sistem Seçiminin Nedeni raporu artık mevcut.
 • ASCE 7-16'yı temel alan dinamik analiz raporunda geliştirmeler yapıldı.
 • ASCE 7-16 temel alınarak kat kayması tespit raporunda geliştirmeler yapıldı.
 • ASCE 7-16'ya dayalı olarak dinamik analiz koşullarında iyileştirmeler yapılmıştır.
 • ASCE 7-16 seçildiğinde TS500 ve TBDY 2018 terim ve raporları kaldırılmıştır.
 • ASCE 7-16'ya dayalı yumuşak kat ve aşırı yumuşak kat düzensizliği raporlarında iyileştirmeler yapıldı.
 • C1-C3-C4 tipi sismik kuvvet taşıyıcı sistemlerin kolon ve kiriş tasarım kuvvetlerinde aşırı dayanım faktörü ACI-ASCE esas alınarak düzenlenmiştir.
 • ASCE 7-16 Sismik kod parametreleri sihirbazı artık kullanılabilir.
 • ASCE 7-16 Sismik kod parametreleri sihirbazının görüntülerinde geliştirmeler yapıldı.
 • ASCE 7-16 Sismik kod parametreleri sihirbazına dikey spektrum eklendi.
 • Uluslararası sismik ve tasarım kodları için tasarım kodu, birim ve ülke seçim penceresi artık mevcuttur.
 • ASCE-ACI seçimini içerecek yeni nesne adlandırma türleri artık mevcut.
 • ASTM tipi yapısal çelik malzeme seçimi artık mevcut.
 • Birimlerin gösterimi artık raporlarda ve tablolarda mevcuttur.
 • [#] tipi takviyeleri seçmek için bir geliştirme uygulandı.

 11.001
 • ASCE 7-16'ya göre 1A ve 1B burulma düzensizliği raporu tablolarında iyileştirmeler yapıldı.
 • ASCE 7-16'ya dayalı olarak Bina düzensizlikleri kontrol raporları şartlarında iyileştirmeler yapıldı.
 • ASCE 7-16'ya dayalı sismik sürüklenme büyütme faktörü eklendi.
 

ACI 318-19 Geliştirmeleri

 • ACI 318-19'a dayalı Betonarme eleman tasarımı artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı yapısal beton elemanlar için mukavemet azaltma faktörleri artık mevcuttur.
 • ACI 318-19'u temel alan kolon eğilme tasarımı artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı kolon kesme tasarımı artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı kolon eğilme tasarımı ve birleşik eğilme ve eksenel tasarım artık mevcuttur.
 • ACI 318-19'u temel alan kiriş eğilme tasarımı artık mevcut.
 • ACI 318-19'u temel alan kiriş kesme tasarımı artık mevcut.
 • ACI 318-19'u temel alan perde duvar esnek tasarımı artık mevcut.
 • ACI 318-19'u temel alan perde duvarı perde tasarımı artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı Poligonal-Perde duvarı kesme tasarım raporu artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı özel Yapısal Perde Duvar sınır elemanı kontrolü artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı döşeme tasarımı artık mevcut.
 • ACI 318-19'u temel alan temel tasarımı artık mevcut.
 • ACI 318-19'u temel alan zımbalama makası tasarımı artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı kiriş minimum ve maksimum enine donatı limit kontrolü artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı Kiriş-Kolon birleşim tasarımı artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı kiriş kesme mukavemeti hesaplaması artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı özel ve ara moment çerçeve kesme tasarımına sahip kirişler artık mevcuttur.
 • ACI 318-19'a dayalı kolon kontrolünün minimum bükülme mukavemeti artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı kiriş minimum ve maksimum boyuna donatı limit kontrolü artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı kiriş boyuna donatı hesaplaması artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı T-Beam etkili flanş hesaplaması artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı kolon minimum ve maksimum enine donatı kontrolü artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı kolon kesme mukavemeti hesaplaması artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı özel ve ara moment çerçeve kesme tasarımına sahip kolonlar artık mevcuttur.
 • ACI 318-19'a dayalı kolon minimum ve maksimum boyuna donatı kontrolü artık mevcut.
 • ACI 318-19'a göre özel ve ara moment çerçevesi enine donatı detaylarının kolonları artık mevcut.
 • Döşeme tasarım penceresindeki terimler ACI şartlarına göre düzenlenmiştir.
 • ACI 318-19'a dayalı döşeme eğilme tasarımı artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı kolon kapasitesi oranı hesaplamaları artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı delme kesme tasarımı artık mevcut.
 • ACI 318-19 ve ASCE 7-16'ya dayalı olarak aşırı dayanım faktörlerinde iyileştirmeler yapıldı.
 • ACI 318-19'a dayalı özel moment çerçeve hesaplamalarında kolonlar için enine donatı artık mevcuttur.
 • ACI 318-19'a göre kolon-kiriş birleşim tasarımında iyileştirmeler yapıldı.
 • ACI 318-19'a göre Özel Yapısal Perde sınır elemanı uzunluğu ve takviye oranı için iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Özel momentli çerçevelerin kesme tasarımındaki kirişlerde ACI 318-19 temel alınarak iyileştirmeler yapıldı.
 • ACI 318-19'a göre özel moment çerçeve kesme tasarımında kirişlerde kullanılan V e değerlerinde iyileştirmeler yapıldı.
 • ACI 318-19'a göre özel moment çerçevelerinin kolonlarındaki plastik mafsal bölgelerinde minimum enine donatı kontrolü artık mümkün.
 • ACI 318-19'a göre kolon boyuna donatı seçiminde iyileştirmeler yapıldı.
 • ACI-ASCE'ye dayalı olarak kolon ve kiriş özellikleri penceresindeki terimler için geliştirmeler yapılmıştır.
 • Perde duvarı parametreleri penceresindeki terimler için ACI-ASCE'ye dayalı olarak geliştirmeler yapıldı.
 • ACI-ASCE'ye dayalı olarak analiz ayarları penceresindeki terimler için geliştirmeler yapıldı.
 • ACI 318-19'a dayalı ara moment çerçeve sistemlerinin kolon çizimlerinde iyileştirmeler yapıldı.
 • Yeni projede ASCE-ACI seçiliyken dosya açıldı ve varsayılan beton malzemesi 3000 psi olarak ayarlandı.
 • ACI 318-19'a göre kolon kesme tasarımı hesaplamasında iyileştirmeler yapıldı.
 • Perde takviye tasarımında ACI 318-19'a göre geliştirmeler yapıldı.
 • ACI 318-19 malzemeleri ve deprem parametreleri ile ilgili açıklamalar eklendi.
 • ACI 318-19'u temel alan zımbalama makası tasarım raporunda geliştirmeler yapıldı.

 v11.001
 • ACI 318-19'a dayalı radye temel üzerinde zımbalama kesme tasarımı artık mevcut.
 • ACI 318-19'a göre radye temel üzerinde minimum donatı kontrolü artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı özel betonarme perde duvar rapor görüntüsü artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı Kiriş-Kolon birleşim tasarım raporu görseli artık mevcut.
 • ACI 318-19'a dayalı döşeme tasarım rapor görselleri artık mevcut.
 • ACI 318-19'u temel alan kiriş tasarımı rapor görüntüleri artık mevcut.
 • Kiriş kesme tasarım raporu koşulları ACI 318-19'a göre geliştirildi.
 • Kolon kesme tasarım raporu şartları, ACI 318-19'a göre geliştirildi.
 • ACI 318-19'u temel alan sütun tasarım raporları görselleri artık mevcut.
 • ACI 318-19'a göre kolonların minimum eğilme mukavemeti kontrol raporunda iyileştirmeler yapıldı.
 • ACI 318-19'a dayalı T-kiriş boyuna donatı tasarım hesaplamalarında iyileştirmeler yapıldı.

 v11.002
 • ACI 318-19'u temel alan Poligonal Perde tasarımı artık mevcut.

 v11.004
 • ACI 318-19'a dayalı maruz kalma kategorileri ve sınıfları artık mevcut.

 v11.005
 • ACI 318-19'a dayalı şerit temel kesme mukavemeti hesaplaması artık mevcut.
 

AISC 360-16 Geliştirmeleri

 • ASCE ve AISC'ye dayalı çelik özel moment çerçevelerinden oluşan kolonlar için Kolon eksenel kapasite kontrol raporunda iyileştirmeler yapıldı.
 • ASCE ve AISC'ye dayalı çelik destek süneklik kontrolü artık mevcut.
 • ASCE ve AISC'ye dayalı çelik destek narinlik kontrolü artık mevcut.
 • ASCE ve AISC'ye dayalı çelik kirişler için yanal destek kontrolü artık mevcuttur.
 • ACI ve ASCE'ye dayanarak, çelik moment çerçevelerinin kolonlarına ve çelik çaprazlı çerçeve sistemlerinin kolonlarına aşırı dayanım faktörü eklenmiştir.
 • ASCE ve AISC'ye dayalı çelik elemanların boyutsal kontrolü artık mevcuttur.
 • ASCE ve AISC'ye dayalı çelik yapılar için Güçlü Kolon kontrolü artık mevcut.
 • ASCE ve AISC'ye dayalı çelik moment bağlantısı boyut kontrolleri artık mevcuttur.
 • ASTM tipi yapısal çelik malzemelerde geliştirmeler yapıldı.
 • Çelik moment çerçeveli kolonlarda aşırı dayanım faktörü ACI-ASCE'ye göre düzenlenmiştir.
 • ASCE ve AISC'ye dayalı çelik elemanların boyutsal kontrolü güncellendi.
 • ASCE ve AISC'ye dayalı çelik çapraz narinlik kontrol raporu artık mevcut.
 • ASCE ve AISC'ye dayalı çelik destek süneklik kontrol raporu artık mevcut.
 • ASCE ve AISC'ye dayalı çelik kirişler için yanal destek kontrol raporu artık mevcut.
 • ASCE ve AISC'ye dayalı özel moment çerçeveli çelik kirişler için yanal destek kontrolü artık mevcuttur.
 • ASCE ve AISC'de B2 tipi sismik kuvvet dayanım sisteminde aşırı dayanım faktörünün kullanımı güncellendi.
 • ASCE ve AISC'ye dayalı özel çelik çaprazlı çerçeve sistemlerinin çaprazları için narinlik kontrolü artık mevcut.
 • ASCE AISC'ye dayalı orta çaprazlı çelik çerçeve sistemlerinin V tipi çaprazlara yönelik narinlik kontrolü güncellendi.
 • ASCE ve AISC'ye dayalı yuvarlak kesitli desteklerin narinlik kontrolleri güncellendi.
 • W tipi çelik profil seçimi artık mevcut.
 • ASTM tipi yapısal çelik malzeme seçimi artık mevcut.
 • AISC 341-16'ya dayalı özel eksantrik çaprazlı çelik çerçeve tasarımı artık mevcut.
 • AISC 341-16'ya dayalı çelik ara eksantrik çaprazlı çerçeve tasarımı artık mevcuttur.
 • AISC 341-16'ya dayalı çelik özel moment çerçeve tasarımı artık mevcut.
 • AISC 341-16'ya dayalı çelik ara moment çerçeve tasarımı artık mevcut.
 • AISC 341-16'yı temel alan çelik sıradan moment çerçeve tasarımı artık mevcut.
 • W tipi kesitlerde en küçükten en büyüğe doğru geliştirmeler yapıldı.
 • Boş vinç rayı bölümü hataları düzeltildi.
 • Çelik eleman tasarım raporu görselleri AISC 341-16 temel alınarak güncellendi.
 • Çelik bağlantı tasarım raporu şartları AISC 341-16 temel alınarak güncellendi.
 • ASCE - AISC'ye dayalı olarak 4 cıvatalı, takviyesiz plaka bağlantılı tabloların tasarımında geliştirmeler yapıldı.
 • ASCE - AISC'ye göre plaka bağlantısında takviye edilmemiş 8 cıvatadan oluşan tabloların tasarımında geliştirmeler yapıldı.
 • ASCE - AISC'ye dayalı olarak sertleştirilmiş 8 cıvatalı ve plaka bağlantılı tabloların tasarımında geliştirmeler yapıldı.
 • Yapı ağacında çelik profillerin sıralanması için geliştirmeler yapıldı.
 

Uluslararası Deprem Yönetmelikleri

MOPC R-001 Gelişmeleri
 • MOPC R-001'i temel alan sismik analiz ve tasarım prosedürleri artık mevcuttur.
 • MOPC R-001'e dayalı sismik kuvvete dayanıklı sistem seçimi artık mevcut.
 • MOPC R-001'i temel alan Eşdeğer yanal kuvvet yöntemini temel alan temel periyot hesaplaması artık mevcuttur.
 • Düzensizlikler için MOPC R-001'e dayalı eşdeğer yanal kuvvet hesaplaması artık mevcuttur.
 • MOPC R-001'e dayalı eşdeğer yanal kuvvet prosedürüyle hesaplanan eşdeğer taban kesme kuvveti büyütme katsayısına sahip ölçeklendirme tasarım değerleri artık mevcuttur.
 • MOPC R-001'e dayalı ikinci derece etki hesaplamaları artık mevcuttur.
 • MOPC R-001'e dayalı kat kayması belirleme ve kontrolü artık mevcut.
 • MOPC R-001'e dayalı beton, etkili kesit özellikleri artık mevcut.
 • MOPC R-001'i temel alan dikey tepki spektrumu fonksiyonu artık mevcut.
 • MOPC R-001'i temel alan yatay yanıt spektrumu işlevi artık mevcut.
 • MOPC R-001'i temel alan yük kombinasyonları artık mevcuttur.
 • MOPC R-001'e dayalı aşırı mukavemet faktörü artık mevcut.
 • MOPC R-001'e dayalı bina risk kategorisi ve önem faktörü artık mevcut.
 • MOPC R-001'e dayalı saha sınıfı ve saha katsayıları artık mevcuttur.
 UBC 97 Gelişmeleri
 • UBC 97'ye dayalı sismik analiz ve tasarım prosedürleri artık mevcuttur.
 • UBC 97'ye dayalı sismik kuvvetlere dayanıklı sistem seçimi artık mevcut.
 • UBC 97'yi temel alan Eşdeğer yanal kuvvet yöntemine dayalı temel periyot hesaplaması artık mevcut.
 • Düzensizlikler için UBC 97'ye dayalı eşdeğer yanal kuvvet hesaplaması artık mevcuttur.
 • UBC 97'ye dayalı eşdeğer yanal kuvvet prosedürüyle hesaplanan eşdeğer taban kesme kuvveti büyütme katsayısına sahip ölçeklendirme tasarım değerleri artık mevcut.
 • UBC 97'ye dayalı ikinci derece etki hesaplamaları artık mevcuttur.
 • UBC 97'ye dayalı kat kayması belirleme ve kontrolü artık mevcut.
 • UBC 97'ye dayalı beton, etkili kesit özellikleri artık mevcut.
 • UBC 97'ye dayalı dikey yanıt spektrumu işlevi artık mevcut.
 • UBC 97'ye dayalı yatay yanıt spektrumu işlevi artık mevcut.
 • Artık UBC 97'ye dayalı yük kombinasyonları mevcut.
 • UBC 97'ye dayalı aşırı mukavemet faktörü artık mevcut.
 • UBC 97'ye dayalı bina risk kategorisi ve önem faktörü artık mevcut.
 • UBC 97'ye dayalı zemin sınıfı ve zemin katsayıları artık mevcut.
 BCP SP 2007 Gelişmeleri
 • BCP SP 2007'yi temel alan sismik analiz ve tasarım prosedürleri artık mevcuttur.
 • BCP SP 2007'ye dayalı sismik kuvvete dayanıklı sistem seçimi artık mevcut.
 • BCP SP 2007'yi temel alan Eşdeğer yanal kuvvet yöntemine dayalı temel periyot hesaplaması artık mevcut.
 • Düzensizlikler için BCP SP 2007'ye dayalı eşdeğer yanal kuvvet hesaplaması artık mevcuttur.
 • BCP SP 2007'ye dayalı eşdeğer yanal kuvvet prosedürüyle hesaplanan eşdeğer taban kesme kuvveti büyütme katsayısına sahip ölçeklendirme tasarım değerleri artık mevcuttur.
 • BCP SP 2007'ye dayalı ikinci derece etki hesaplamaları artık mevcuttur.
 • BCP SP 2007'ye dayalı kat kayması belirleme ve kontrolü artık mevcut.
 • BCP SP 2007'ye dayalı beton, etkili kesit özellikleri artık mevcut.
 • BCP SP 2007'yi temel alan dikey yanıt spektrumu işlevi artık mevcut.
 • BCP SP 2007'yi temel alan yatay yanıt spektrumu işlevi artık mevcuttur.
 • BCP SP 2007'yi temel alan yük kombinasyonları artık mevcuttur.
 • BCP SP 2007'ye dayanan aşırı mukavemet faktörü artık mevcuttur.
 • Binanın risk kategorisi ve BCP SP 2007'ye dayalı önem faktörü artık mevcuttur.
 • BCP SP 2007'ye dayalı saha sınıfı ve saha katsayıları artık mevcuttur.
 DPT 1302-61 2019 Gelişmeleri
 • DPT 1302-61 2019'u temel alan sismik analiz ve tasarım prosedürleri artık mevcuttur.
 • DPT 1302-61 2019'a göre sismik kuvvete dayanıklı sistem seçimi artık mevcut.
 • DPT 1302-61 2019'u temel alan Eşdeğer yanal kuvvet yöntemine dayalı temel dönem hesaplaması artık mevcut.
 • Düzensizlikler için DPT 1302-61 2019'a dayalı eşdeğer yanal kuvvet hesaplaması artık mevcuttur.
 • DPT 1302-61 2019'a dayalı eşdeğer yanal kuvvet prosedürüyle hesaplanan eşdeğer taban kesme kuvveti büyütme katsayısına sahip ölçeklendirme tasarım değerleri artık mevcuttur.
 • DPT 1302-61 2019'a dayalı ikinci derece etki hesaplamaları artık mevcuttur.
 • DPT 1302-61 2019'a göre kat kayması tespiti ve kontrolü artık mevcut.
 • DPT 1302-61 2019'a dayalı beton, etkili kesit özellikleri artık mevcut.
 • DPT 1302-61 2019'u temel alan dikey yanıt spektrumu işlevi artık mevcut.
 • DPT 1302-61 2019'u temel alan yatay yanıt spektrumu işlevi artık mevcut.
 • DPT 1302-61 2019'a dayalı yük kombinasyonları artık mevcuttur.
 • DPT 1302-61 2019'a dayalı aşırı mukavemet faktörü artık mevcut.
 • DPT 1302-61 2019'a dayalı bina Risk Kategorisi ve önem faktörü artık mevcut.
 • DPT 1302-61 2019'a dayalı saha sınıfı ve saha katsayıları artık mevcut.
 NSCP 2015 Gelişmeleri
 • NSCP 2015'i temel alan sismik analiz ve tasarım prosedürleri artık mevcuttur.
 • NSCP 2015'e dayalı sismik kuvvete dayanıklı sistem seçimi artık mevcut.
 • NSCP 2015'i temel alan Eşdeğer yanal kuvvet yöntemine dayalı temel dönem hesaplaması artık mevcuttur.
 • Düzensizlikler için NSCP 2015'e dayalı eşdeğer yanal kuvvet hesaplaması artık mevcuttur.
 • NSCP 2015'e dayalı eşdeğer yanal kuvvet prosedürüyle hesaplanan eşdeğer taban kesme kuvveti büyütme katsayısına sahip ölçeklendirme tasarım değerleri artık mevcuttur.
 • NSCP 2015'i temel alan ikinci derece etki hesaplamaları artık mevcuttur.
 • NSCP 2015'e dayalı kat kayması belirleme ve kontrolü artık mevcut.
 • NSCP 2015'e dayalı somut, etkili kesit özellikleri artık mevcuttur.
 • NSCP 2015'i temel alan dikey yanıt spektrumu işlevi artık mevcut.
 • NSCP 2015'i temel alan yatay yanıt spektrumu işlevi artık kullanılabilir.
 • NSCP 2015'i temel alan yük kombinasyonları artık mevcuttur.
 • NSCP 2015'e dayalı aşırı güç faktörü artık mevcut.
 • NSCP 2015'e dayalı bina risk kategorisi ve önem faktörü artık mevcuttur.
 • NSCP 2015'e dayalı saha sınıfı ve saha katsayıları artık mevcuttur.
 SNI 1726 Gelişmeleri
 • SNI 1726'ya dayalı sismik analiz ve tasarım prosedürleri artık mevcuttur.
 • SNI 1726'ya dayalı sismik kuvvete dayanıklı sistem seçimi artık mevcut.
 • SNI 1726'yı temel alan Eşdeğer yanal kuvvet yöntemini temel alan temel periyot hesaplaması artık mevcut.
 • Düzensizlikler için SNI 1726'ya dayalı eşdeğer yanal kuvvet hesaplaması artık mevcuttur.
 • SNI 1726'ya dayalı eşdeğer yanal kuvvet prosedürüyle hesaplanan eşdeğer taban kesme kuvveti büyütme katsayısına sahip ölçeklendirme tasarım değerleri artık mevcuttur.
 • SNI 1726'yı temel alan ikinci derece etki hesaplamaları artık mevcuttur.
 • SNI 1726'ya dayalı kat kayması belirleme ve kontrolü artık mevcut.
 • SNI 1726'ya dayalı beton, etkili kesit özellikleri artık mevcut.
 • SNI 1726'yı temel alan dikey yanıt spektrumu işlevi artık mevcut.
 • SNI 1726'yı temel alan yatay yanıt spektrumu işlevi artık mevcut.
 • SNI 1726'yı temel alan yük kombinasyonları artık mevcuttur.
 • SNI 1726'ya dayalı aşırı güç faktörü artık mevcut.
 • Binanın risk kategorisi ve SNI 1726'ya dayalı önem faktörü artık mevcut.
 • SNI 1726'ya dayalı saha sınıfı ve saha katsayıları artık mevcuttur. 

 


Genel Geliştirmeler

Artık uluslararası kodlar için tasarım kodu, birim ve ülke seçim pencereleri mevcut.
 ASCE-ACI seçimini içerecek yeni nesne adlandırma türleri artık mevcut.
 ASTM standart takviye çubukları seçimi artık mevcut.
 ABD beton malzeme seçimi artık mevcut.
 W tipi çelik profil seçimi artık mevcut.
 ASTM tipi yapısal çelik malzeme seçimi artık mevcut.
 Birimlerin gösterimi artık raporlarda ve tablolarda mevcuttur.
 [#] tipi takviyeleri seçmek için bir geliştirme uygulandı.
 Güçlendirme alanı birimleri “Güçlendirmeyi Değiştir” penceresinde yazılır.
 Sıcaklık değişiklikleri de dahil olmak üzere yük kombinasyonları artık mevcuttur.
 Çelik teknik resimlere iyileştirmeler uygulandı.
 EN 1991-1-4 Çelik yapılar ve yüksek betonarme binalar için rüzgar etkisi hesaplamaları artık mevcuttur.
 Farklı yönler için kolon net yükseklik değerlerinin hesaplanmasında bir geliştirme yapıldı.
 Donatı seçiminde artık klavyeden giriş yapma seçeneği mevcuttur.
 Yük kitaplığını başka bir dosyaya aktarma seçeneği artık kullanılabilir.
 İskele projeleri optimize edildi.
 Poligon kolon etriye aralıklarında iyileştirme yapıldı.
 Analiz sihirbazına Google altyapısı eklendi.
 Döşeme analiz hızı optimize edildi.
 Dosya kaydetme hızı optimize edildi.
 Dairesel kolon çapı değeri plan görünümünde görüntülenebilir.
 Analiz süresi optimize edildi.
 Rapor oluşturma süresi optimize edildi.
 İngiliz birim sistemindeki kolon kapasite diyagramlarının değerlerinde iyileştirme yapıldı.
 Tüm raporlar, analiz ve tasarım ACI-ASCE kodları ile yapıldığında ve gözden geçirildiğinde elde edilecektir.
 Metrik birim görüntüleme hatası düzeltildi.
 W tipi çelik profiller varsayılan olarak seçilebilir.
 Rapor birimi dönüşümleri için geliştirmeler yapıldı.
 Boru çeliği bölümü sıralaması optimize edildi.
 İtme analizi optimize edildi.
 TBDY ve TS500'e dayalı sürtünme kesme hesaplamaları ve raporları artık mevcut.
 Etriye aralık koşullarını sağlamayan kolonlar (s) hata koduyla görüntülendi.
 Nervürlü ve waffle döşemeler için TS 500 Madde 11.3.3 esas alınarak 0,0015 dağıtım donatı oranı şartı eklenmiştir.
 TBDY 7.11.3 - 7.11.5'e göre “Döşeme gerilim kontrollerini gerçekleştir” seçeneği artık mevcuttur.
 Çubuk temel uç bölgelerinde etriye aralığının seçilmesi için s ≤ 8Ø şartı eklenmiştir.
 Çubuk temel uç bölgelerinde etriye aralığının seçilmesi için s ≤ d/4 koşulu eklenmiştir.
 Çubuk temel orta bölgesindeki etriye aralıklarının seçimi için s ≤ d/2 koşulu eklenmiştir.
 Ndc f ck koşulunu karşılamayan kirişlerde PMM tasarımının hesaplama seçeneği eklenmiştir.
 TBDY 2018'i temel alan betonarme kirişler için birleşik eğilme ve eksenel dayanım tasarım seçeneği artık mevcut.
 Kiriş tasarım sınırını (Ndc f ck ) aşan betonarme kirişlerde bu sınırın aşıldığı raporlarında iyileştirme yapılmıştır.
 Ndc f ck koşulunu sağlamayan betonarme kirişler için rapor eklenmiştir. Kolon donatı tasarım koşulları sağlanmadığı takdirde uyarı verilir.
 TBDY 2018'i temel alan moment-eğrilik diyagramında Plastik dönme sınırlarının gösterilmesinde geliştirme yapıldı.
 Plastik dönme eğrileri ve limitleri TBDY 2018 baz alınarak plastik menteşe sonuçlarında gösterilebilmektedir.
 Excel'e aktarma artık kullanılabilir.
 Doğrusal olmayan itme analizinde kullanıcı tanımlı performans noktası tanımı artık mevcut.
 Betonarme tali kirişlerde plastik mafsal tanımlamama seçeneği artık mevcuttur.
 Kullanıcı tanımlı plastik menteşe konumu tanımı artık mevcut.
 Kayma-sürtünme raporu artık TBDY ve TS500'e dayalı olarak mevcuttur.

İtme analizinde zemin-yapı etkileşimi artık mevcuttur.
 Minimum ek donatı uzunluğu ve ek donatı uzunluğu yuvarlama katsayısı parametreleri artık radye temeller ve kirişsiz döşemeler için mevcut.
 Mod sayısının yetersiz olduğu durumlarda kullanıcıya yeterli mod numarası tanımlaması konusunda yol gösterecek bir kontrol mesajı eklenmiştir.
 Sağ tıklama menüsüne “Döndür” komutu eklendi.
 λ katsayısı hesaplama detayları artık kat kayması raporunda mevcut.
 Tam aralığı yerleştirmek için ikincil çalma ışın komutuna "Orta odaklı ilk eleman" ve "Orta odaklı son eleman" seçenekleri eklendi.
 "Sıkıştırılmış kaydet" komutu kullanılarak kaydedilen dosya boyutu küçültüldü.
 TBDY 7.3.3.2 maddesine kolon boyuna donatısının eğilip aşağıya doğru devam edip etmeyeceği seçeneği eklenmiştir.
 Seçilen İstinat Duvarlarının çizimlerini oluşturma yeteneği eklendi.
 İstinat duvarı metin ayarları değiştirilebilir.
 L tipi poligon kolonun kısa kenarına yanal destekli boyuna donatı kontrolü eklenmiştir.
 Çelik raporlarında kafa karışıklığı yaratan başlıklar düzenlendi.
 Eğimli çelik kirişler için "kır" komutunun kullanılmasına yönelik bir geliştirme yapılmıştır.
 TBDY 4.7.3.4'te gösterilen ampirik doğal titreşim periyodu hesabında merdiven/makine odası katı Hn bina yüksekliğine dahil edilmemiştir.
 Perde duvar kesme mukavemetinin (Vr) hesaplanmasında perde duvar sınırlarının katkısını iptal etme seçeneği sunulmuştur.
 Betonarme döşeme üzerinde tanımlanan çelik kolonlar, yarı-rijit diyafram çözümü ile döşemeye bağlanmaktadır; yük aktarılır ve deformasyonlar uyumlu hale getirilir.
 Sarkma çubuklarının tanımlandığı aşıklarda, sarkma çubukları zayıf eksende destek görevi görür ve moment diyagramı ve sehim uygun şekilde ortaya çıkar.
 Çapraz ve makaslarda yapılan narinlik kontrollerinde hata varsa raporların ilk sayfasındaki hata listesinde listelenir.
 Kolon donatı seçiminde iyileştirmeler yapıldı.
 Beton Tasarım/Tasarım girişine "Perde çeşitleri" seçeneği eklendi. Alt Bodrum ve donatı perdeleri gibi farklı perde türleri, 3 boyutlu perspektif görünümde farklı renklerde görülebilir.
 Bodrum altı perde duvar çizimi için farklı bir komut eklenmiştir.
 Döşeme ve radye temellerde çelik kolon tanımlama özelliği getirildi.


Kolon zayıf eksenine bağlanan bağlantıları diğer bağlantı plakalarına kaynaklı olarak tanımlamak için "Quadr berkitme plakası bağlantısı" komutu eklenmiştir.
 "Uç plaka kafes bağlantısı"nda kafes kiriş elemanlarını kaynaklama seçeneği eklenmiş ve varsayılan olarak atanmıştır.
 Kolonun zayıf eksenine bağlanan çapraz bağlantıları berkitmelere kaynaklanabilir hale getirildi. Takviyelerin uygun yerlere tanımlanması seçeneği getirildi.
 Kafes bağlantıda kafes elemanlarından birinin cıvatalı, diğerinin kaynaklı yapılması seçeneği eklenmiştir.
 Üst ve alt kafes elemanlarını bölme ve ek bağlantısını tanımlama seçeneği getirildi.
 Üst ve alt kafes elemanlarını ayırma seçeneği eklendi.
 Üst kafes elemanları iki parçaya bölünebilir ve kafes bağlantısı cıvatalarla seçilerek ortak bir bağlantı oluşturulabilir.
 Çelik çaprazın kolonun zayıf eksenine bağlandığı durumlarda çapraz bağlantısına berkitmeler kaynak yapılır.
 Kolon-kiriş bağlantısı olarak “T plaka bağlantısı” kullanılabilir. Bağlantı, kolonun zayıf ekseninde tanımlanan takviyelere kaynak yapılabilir.
 Çelik kirişler ve Çelik destekler için Sertleştirici kullanılarak bağlantılar oluşturmak için bir geliştirme yapıldı.
 FRP raporunun içeriği genişletildi. Hesaplamalara ilişkin daha ayrıntılı bilgi verilmektedir.
 Kaydedilen proje dosyalarının uzantıları v11'i gösterecek şekilde düzenlendi.
 FRP tanımlanırken FRP'nin kesme dayanımı Vf, basınç dayanımı fcc ve Ɛcc değerlerine katkısı raporlarda görülebilecek şekilde düzenlenmiştir.
 Son kat kolonu boyuna donatılarının üst ucuna kanca seçeneği eklenmiştir.
 Kaydedilemeyecek kadar büyük resimlerin oluşturulmasını önlemek için bir çözünürlük sınırı getirildi.
Sismik derz hesapları ve raporları eklendi.
 Birleşik I(+) bölümleri eklenir.
 Dinamik katsayı hesaplaması Dominik deprem yönetmeliğine (MOPC R-001) göre düzeltilmiştir.
 Çelik kolonun zayıf ekseninde tanımlanan berkitme elemanlarına bağ plakası uygulandığında, köşebent plakasının çapraz kesitine paralel tanımlama seçeneği.
 Kiriş eksenel kuvvet raporu görseli eklendi.
 Betonarme elemanların donatı bilgilerini Excel'e aktarma seçeneği eklendi.
 Çatı desteği köşe bağlantıları artık diğer bağlantı plakalarıyla etkileşime girebilir ve bunlara kaynak yapılabilir.
 Çapraz uç bağlantısı için takviye tanımlama seçeneği sunuldu.
 Kutu boru kesitlerinin uçlarındaki yatay olarak tanımlanmış çapraz uç bağlantısının dikey olarak döndürülmesi seçeneği sunulmuştur.
 Betonarme eleman tasarımında birleşimlere kar yüklerinin etkisi de eklenir.
 İstinat duvarı, kuyu temelleri ve kalıp iskele raporları “Seçilmiş Raporlar” içerisinde yer almaktadır.
 Türkçe olarak gelen rapor görselleri İngilizce kurulumda düzenlendi.
 Kiriş orta kısım etriyelerinin maksimum aralığının kiriş parametrelerinden ayrı olarak tanımlanması seçeneği eklenmiştir.
 Kiriş parametrelerindeki etriye minimum ve maksimum aralık parametreleri uç bölge ve orta bölge enine donatı aralığı olarak düzenlenmiştir.
 İstinat duvarı kesitlerinin çizimleri istinat duvarı raporuna eklenmiştir.
 Merdiven hesap raporlarına donatı ve iç kuvvetler eklenmiştir.


Hikaye kopyalama diyaloğuna “Aktif hikayenin üstünde” ve “Aktif hikayenin altında” komutları eklendi.
 Düşey perde duvar çizimlerine hasır tel donatı miktarı eklenmiştir.
 Perdelerdeki hasır tel donatıların poz sayıları kolon uygulama planına ve perde detaylarına eklenmiştir.
 Köşebent plakasının askı bağlantısında kaydırılması için bir geliştirme yapılmıştır.

Mimari Geliştirmeler

Yeni proje sihirbazı eklendi.
 Dosya kaydetme sürecinde hız optimizasyonu.
 Klasik menü düzeninde çalışırken "Mimariye/Yapıya Uyumlu Yap" komutuna basıldığında program kapandı. Sabit.
 Kiriş adı ile kiriş boyut bilgisi arasındaki boşluk, okuma kolaylığı açısından artırıldı.
 Yay/Açı ve Etiket ölçülerinde içi dolu taranmış ok tipleri boş çizildi. Kapaklar düzeltildi.
 Komutta seçilmemesi gereken nesnelerin seçilebilmesi düzeltildi.
 Yeni bir bölüm oluşturun. Bölümü seçin. Otomatik olarak yazılan bölüm adı bölümle uyumlu değildi. Düzeltildi.
 Yeni bir proje açmadan Tercihler'e tıkladığınızda program kapanır. Aktif proje olmadığında komut kapatılır.
 Düzen oluşturulduktan sonra düzenin arka plan rengi değişemedi. Düzen ayarlarına arka plan rengi eklendi.
 Kesit ve yükseklik çizgisinin imleç tipindeki katı seçeneği aktif hale getirildi.
 Mimari profil düzenleyicide profil silme sorunu düzeltildi.
 Yeni proje sihirbazında Uluslararası seçimi yapıldığında pencerelerde ayarlamalar yapıldı.
 Tam feet değeri girildiğinde feet inç olarak görüntülendi, düzenlendi.
 DWG projesi dışa aktarılırken eklenti hatasıyla ilgili bir uyarı mesajı görüntülendi. Düzeltildi.
 ABD Imperial seti ile 1' - 0" kalınlığında perde duvarlar çizin ve "c" hatasını analiz edin.
 ABD İmparatorluk seti için miktar tabloları ve raporlarında alan, hacim ve ağırlık birimleri ayarlandı.
 Kullanılan birimleri kolayca değiştirme imkanı eklendi.
 Yeni proje sihirbazı ekranında emperyal olarak seçilen birimler arayüzde görünmüyordu. Sabit.
 İngilizce programında kalan Türkçe materyaller düzeltildi.
 İngilizce programında kalan Türkçe katmanları düzeltildi.
 İngilizce programdaki kalan Türkçe hikaye isimleri düzeltildi.
 Ayarları yükle komutu ile kayıtlı set dosyası yüklendiğinde programdaki yavaşlık giderildi.
 İngilizce programında setlerde Türkçe bırakılan yerler düzeltildi.
 Malzeme listesi ve malzeme düzenleyici diyalogları genişletildi.
 İngilizce kurulumda İngilizce şablonlarla Bölüm ayarlarındaki bilgiler Türkçe idi. İngilizce yapılmıştır.
 İngiliz birimi proje şablonundaki seçim listesinin en üstüne yerleştirilir.
 Yeni bir proje açıldığında ülke varsayılan olarak uluslararası; birim sihirbazda emperyaldir.
 Taşıma iletişim kutusu taşındığında eski yerinde kalmıyordu. Artık son taşınan konumda sabitlenmiştir.
 Geometri kontrolünde perde boyutu kontrolü, perde duvarın kesişme noktasındaki düğüm noktasından itibaren perde duvar uzunluğuna göre değil, artık perde kesit uzunluğuna göre yapılmaktadır.
 Şerit menü arayüzündeki aksonometrik komut da klasik menü arayüzüne eklenmiştir.
 Bölge listesinin arka planını kaplama özelliği eklendi.
 2 boyutlu sayfalarda (kesit, yükseklik vb.), kesit/yükseklik imleç ayarının katı seçeneği etkinleştirilmiştir.
 Şerit menüsündeki araç çubuğundan katman kapatılamıyor. Gelişmiş.
 Şerit arayüzünde şerit boyutlandırma alt menüsüne boyut ayarları komutları eklendi.
 Otomatik etiketleme seçenekleri iletişim kutusunda "Etiketleme ayarlarını sıfırla" seçeneği işaretlendiğinde eleman indeksleri İngilizce C001 olarak görüntülenir ve S01 olarak değiştirilir.
 Silinecek çizimlerin listesi yazılarak çizimler iletişim kutusunda çizim/kat planı silme işlemine ilişkin bilgiler eklendi.
 Yay duvarları bölündüğünde pencere konumunun değişmesi düzeltildi
 Tercihler iletişim kutusundaki seçenekler değiştirilirken şeffaf hikaye ayarlarının güncellenmemesi düzeltildi.
 Izgara ayarlarındaki renk değişikliklerinin tercihler iletişim kutusunda çalışmaması düzeltildi.
 PDF Dışa Aktarma gerçekleştirilirken bitmap (katı) taramalar dışa aktarılmadı, artık dışa aktarılıyor.
 Uluslararası moddaki antetli kağıtların düzeni ACI'ye göre düzenlenir.
 Bölge ayarlarında bölge alanı hesaplama kısmında iki seçenek aynı anda seçilebilmektedir. Sabit.
 Animasyon hazırlama etkinleştirildiğinde çim efekti seçeneğini geçici olarak devre dışı bırakın.
 Duvar ayarlarında çok haneli duvar yükseklik değeri düzenlemeye çalıştığımda sayı yazılamıyordu. Sabit.
 Perspektif ekranında iç mekanda render alırken sağ tıklama menüsünden render komutuna erişebilme özelliği eklendi.
 Rapor programındaki dosya kaydetme sorunu giderildi.
 Trim komutu düzeltildikten sonra menüde sağ tuşa basıldığında programın çökmesi yaşanıyor.
 Bul-Değiştir komutuna metin, nesne adı bulma ve değiştirme seçenekleri eklendi.
 Temel çekimindeki takviye metinleri çok yakın yazılmış ve sabitlenmiş.
 Sağ tıklama menüsünde isim yazmayan ve boş satır olarak görünen komut düzeltildi - Aksonometrik perspektif ekran geçişi sağlıyor.
 Sağ tıklama menüsündeki “Son komutu tekrarla” özelliği, kullanılan son üç komutu listeleyecek şekilde iyileştirildi.
 Geometri kontrolüne perde duvar boşluğu boyutu kontrolleri eklendi.
 Proje yükleme süresi hızlandırıldı.
 Kolonlarda 2,5 cm'den az delta (hizasızlık) varsa ölçülendirme yapılmaz. Düzeltildi.
 Plandaki döşeme rengini değiştirme yeteneği eklendi.
 Plana bölge rengini değiştirme yeteneği eklendi.
 Araç çubuğundan ışın genişliğini değiştirirken ofset deltası (yanlış hizalama) bozuldu. Sabit.
 Tüm hikayelere uygulanacak Katman Ayarları, Çizim Ayrıntıları sekmesine nesne ve nesne alt katmanlarını açma ve kapatma özelliği eklendi.
 Kalıp planı oluşturulduktan sonra kalıp planında kapalı katmanlı 2 boyutlu nesnelerin görünmesi sorunu düzeltildi
 Sağ tıklama menüsüne Döndür komutu eklendi.
 Rapor Farklı Kaydet ile kaydedilemedi. Rapor programı güncellendi.
 Perde duvarlar için "Benzer seç" iletişim kutusuna Uzunluk parametresi eklendi.
 Tercihler iletişim kutusuna sığmayan sekmeler için iletişim kutusu büyütüldü.
 Açı birimleri değişiminin raporlarda hatalı görüntülenmesi durumu düzeltildi
 Tercihler - Ek Açıklama Nesneleri - Boyut Ayarları. Serbest Boyut / Dış Boyut / İç Boyut olarak ayrılmıştır
 Tercihler iletişim kutusunda, "Ayarları tüm çizim pencerelerine uygula" seçeneği "Ayarları tüm benzer (2D/3D) pencerelere uygula" olarak değiştirildi ve varsayılan olarak seçildi.
 Sütun boyutları diyaloğuna aktif kat, alt/üst kat gibi kat seçme butonları eklendi.
 Mimariyle uyumlu hale getir komutu iyileştirildi.
 Yağmur suyu borusunda bağlantı elemanlarına her katta malzeme tanımlama özelliği kazandırılmıştır.

ideCAD ile Zaman ve Bütçe Tasarrufu Yapın

Şimdi ÜCRETSİZ Denemeye Başlayın!