Derinlemesine Idecad Özellikleri

ideCAD Mimari - Yapısal - Komple AEC Platformu

ideCAD® V11 Ürünlerinin özelliklerini ve fiyat seçeneklerini karşılaştırın

Ürünler Mimari Modül V11

Ücretsiz deneme sürümünü indirin V11'e Yükseltin
Betonarme Modül V11

Ücretsiz deneme sürümünü indirin V11'e Yükseltin
Çelik & Bet. Modül V11

Ücretsiz deneme sürümünü indirin V11'e Yükseltin
Bir bakışta Mimari ve Yapısal modelleme için En Yenilikçi Multidisipliner Yapı Bilgi Modelleme Platformu. Betonarme Yapılar için En Yenilikçi Çok Disiplinli Yapı Bilgi Modelleme Platformu. Betonarme ve Çelik yapılar için En Yenilikçi Çok Disiplinli Yapı Bilgi Modelleme Platformu.
Fiyatlandırma Seçenekleri
Deneme Lisansı (Süre Sınırı Yok) Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz
V11 Kalıcı Lisans ₺ 75.000 ₺ 95.000 ₺ 165.000
Yıllık Teknik Destek ₺ - (v12 Yayınlandığında Duyurulacak) ₺ - (v12 Yayınlandığında Duyurulacak) ₺ - (v12 Yayınlandığında Duyurulacak)
V11 Güncelleme ₺ 15.000 ₺ 30.000 ₺ 50.000
Kurulum
Bağımsız bilgisayar kurulumu
Network kurulumu
ideCAD'in temel özellikleri
Parametrik Bileşenler
Birlikte çalışabilirlik
İş paylaşımı
Kişiselleştirme ve Özelleştirme
Mimari Görselleştirme
Yapısal Çelik Modelleme
Betonarme Modelleme
Çelik Bağlantı Modellemesi
Yapısal ve Mimari Çift Yönlü Bağlantı
Yapısal Analiz
Betonarme Tasarım
Yapısal Çelik Tasarımı
3D Analiz ve Tasarım Görselleştirme
Betonarme Detaylandırma
Yapısal Çelik Detaylandırma
Entegre Mimari Modelleme
Duvarlar
Kapı ve Pencereler
Giydirme Cephe Elemanları
Mahal, Tavan ve Zemin
Cephe Kaplamaları
İç Mekan Tasarımı
Arazi / Site / Peyzaj
Merdivenler ve Rampalar
Çatılar
Kütüphaneler ve Mobilyalar
Kubbe ve Tonozlar
3D Geometrik Nesneler
3B Metin
Süpürgelik
Söve, Fuga ve Terrocota
Havuzlar
Korkuluk ve Küpeşte
Entegre Yapısal Modelleme
Betonarme Kolonlar
Çelik Kolonlar
Betonarme Kirişler
Çelik Kirişler
Tali Çelik Kirişler
Betonarme Perdeler
Kolon Başlığı
Yapısal Duvarlar
Betonarme Plak Döşemeler
Betonarme Kaset Döşemeler
Kompozit Kirişler
Betonarme Kirişsiz Döşemeler
Radye Temeller
Sürekli ve Tekil Temeller
Çelik Makaslar
Çelik Uzay Makaslar
Gergi Çubukları
Çelik Çaprazlar
Çelik Aşıklar
Kaplamalar
Kren ve Kren Kirişleri
Çelik Birleşimler
Sanayi Yapıları
Kazıklı Temeller
Kuyu Temeller
Cephe İskeleleri
Bağ Kirişleri
İstinat duvarı
R-Aşıklar
Çelik birleşimlerin otomatik etkileşimi
Mimariyle Entegre Yapısal Özellikler
Bütünleşik Yapısal Analiz
Bütünleşik Betonarme Tasarım
Bütünleşik Çelik Tasarım
Bütünleşik Çelik Birleşim Tasarımı
Desteklenen Uluslararası Yönetmelikler
TS EN 1991-1-4
TS498
TS500-2000 Betonarme Tasarım
DBYBHY 2007
TBDY 2018
ÇYTHYE 2018 (GKT ve YDKT) Yapısal Çelik Tasarımı
ÇYTHYE 2018 (GKT ve YDKT) Çelik Birleşim Tasarımı
BCP SP 2007
NSCP 2015
DPT 1302-61
MPOCS R-001
IBC Sismik Tasarım
UBC 97 Sismik Tasarım
ASCE 7-16 Sismik Tasarım
ASCE 7-16 Dayanıma Göre Tasarım
ACI 318-19 Betonarme Tasarım
AISC 360-16 (ASD ve LRFD) Yapısal Çelik Tasarımı
AISC 360-16 (ASD ve LRFD) Çelik Birleşim Tasarımı
AISC 341-16 Sismik Çelik Tasarım
AISI S100-12 Soğukta Şekil Verilmiş Aşık Tasarımı
EC-3 (EN 1993-1-1) Yapısal Çelik Tasarımı
Sismik Tasarım Kontrolleri
Uluslararası deprem yönetmelikleri
Sismik tasarım genel esasları
Gelişmiş diyafram seçenekleri
Düzensizlik kontrolleri
Güçlendirme yetenekleri
Betonarme yapıların sismik tasarımı
Çelik yapıların sismik tasarımı
Deprem yer hareketleri ve tasarım tepki spektrumu
Göreli kat ötelemeleri kontrolleri
İkinci mertebe etkileri
Deprem derzleri
Dayanıma göre tasarım esasları ve kontrolleri
Modal hesap yöntemleri
Yapısal olmayan elemanların hesabı
Süneklik düzeyi yüksek betonarme elemanların tasarımı
Süneklik düzeyi sınırlı betonarme elemanların tasarımı
Süneklik düzeyi yüksek çelik elemanların tasarımı
Süneklik düzeyi sınırlı çelik elemanların tasarımı
Deprem Yükleri Etkisindeki Çelik Birleşimler
Endüstriyel Yapıların Mimari ve Yapısal Modellenmesi
Tek bölmeli portal çerçeveler
Çok Bölmeli Portal Çerçeveler
Çelik Makaslar
Asma Katlı Portal Çerçeveler
Kolona Konsollu Kren Kirişi
Betonarme Kolon Üzeri Portal Çerçeve
Payandalı portal çerçeve
Tonoz Çerçeve
Petek Kirişli Sistemler
Çok Açılıklı Krenli Sistemler
Çelik Çaprazlı Çerçeveler
Çatı Çaprazları
Çelik Birleşimler
Kolon Ayağı
Aşık, Kuşak ve Kaplamalar
Gelişmiş Yapısal Modelleme
Betonarme elemanların modellemesi
Fiziksel nesnelerle sezgisel ve etkileşimli modelleme
Mimari ile Entegre betonarme, çelik ve kompozit yapı modelleme
Çelik Elemanları serbest modelleme
Makas ve Kirişlerin arasına otomatik aşık veya tali kiriş ekleme olanağı
Makas makrosu ile özel makaslar
Serbest formlu makaslar
Kullanımı kolay çelik profil seçimi ve kapsamlı profil kütüphanesi
Fiber model ile Poligonal çekirdek perdeler
Betonarme perdelerde çoklu boşluklar oluşturma
Dolgu duvarlarda çoklu boşluklar oluşturma
Yapısal olmayan duvarların modellenmesi
Yapısal olmayan dolgu duvarın iki noktadan modellenmesi
Çelik kolon ve kirişler için birleşim noktalarının ayarlanması
Dinamik veri giriş sistemi ile esnek modelleme
Düzensiz şekillerde döşeme boşlukları modelleme
Dikdörtgen, dairesel veya esnek şekilde betonarme döşeme modelleme
Bodrum perdelerinin modellenmesi
Güçlendirme perdeleri
Güçlendirme amaçlı kolon mantolama
Farklı dosyalardaki modelleri birleştirme
Çekirdek perde grubu
Betonarme perde grubuna kısa perdeler ekleme
Geometri ve çakışma Kontrolleri
Tek komutla yapıyı döndürme
Kullanıcı tanımlı Üçgen, Düz Trapez, Eksenel vb. şekillerde kullanıcı tanımlı dış yük
Kullanıcı tanımlı yükleme kombinasyonları
Radye temellerle kazıklı modelleme
Merdivenlerin yapıya entegrasyonu
Zengin makrolarla hızlı modelleme
Aşık, kuşak ve tali kirişlerin birleşimlerine toplu müdahale
Çelik yapılar için çakışma kontrolleri
Çelik birleşimlerin hızlı modda tanımlanması
Noktasal ve çizgisel döşeme yükleri
Perde duvarlarda toprak ve su yükleri
Yapısal Çelik Birleşimler
Çift köşebentli birleşim
Tek köşebentli birleşim
Mesnet köşebentli birleşim
Alın levhalı kayma birleşimi
Tek kayma levhalı birleşim
T levhalı kayma birleşimi
Rijitleştirilmemiş alın levhalı 4 bulonlu birleşim
Rijitleştirilmiş alın levhalı 4 bulonlu birleşim
Rijitleştirilmiş alın levhalı 8 bulonlu birleşim
Başlık levhalı bulonlu birleşim
Tam penetrasyon kaynaklı birleşim
Başlık levhalı kaynaklı birleşim
Bindirme levhalı kolon/kiriş eki
Alın levhalı kiriş eki
Çapraz ek birleşimi
Çapraz uç birleşimi
Kolon-Temel Birleşimi (Mafsallı/Ankastre Kolon taban levhası)
Guse birleşimi
Başlık levhalı birleşim
Rijitleştirilmiş kayma levhası birleşimi
Başlık levhalı guse birleşimi
Rijitleştirme levhaları (berkitmeler)
Çoklu yatay rijitleştirme levhaları (Berkitmeler)
Kutu/Boru Profiller için kaynaklı birleşim
Mesnet Bölgesi Birleşimi
Konsol elemanı
Kertme kiriş birleşimi
Ara levhası
Rüzgar birleşimi
Köşebentli dirsek birleşimi
Kalma (İkincil Kiriş)
Kutu/boru profiller için alın levhalı birleşim
Kutu/boru profiller için bindirme levhalı ek
Sürekli kiriş birleşimi
Alın levhalı kolon eki
Kaynaklı çerçeve köşesi mahya birleşimi
Tek levhalı çerçeve köşesi birleşimi
Çift levhalı çerçeve köşesi birleşimi
Kutu/boru profiller için çerçeve köşesi birleşimi
Makas birleşimi
Mahya birleşimi
Aşık birleşimi
Kuşak birleşimi
Kolon-kolon birleşimi (Yapma kolon)
Kolon Taban Levhası
Kuvvetli eksende rijit kolon taban levhası
İki eksende rijit kolon taban levhası
Boru profiller için dikdörtgen levhalı kolon taban levhası
Boru profiller için dairesel levhalı kolon taban levhası
Kaynaklı birleşim
Kutu/Boru tepe levhası
Kolon-kiriş alın levhası (Zayıf eksen)
Alın levhalı makas birleşimi
Makas mesnet birleşimi
Kren birleşimi
Kutu ve boru profiller için alın levhalı makas birleşimi
Dörtlü berkitme levhası
Rijitleştirilmiş alın levhalı kayma birleşimi
Alın guse birleşimi
Sunum ve Görselleştirme
Eskiz modu
Gölgelendirme
Gerçekçi görünüm stilleri
Ortografik ve perspektif görünümler, gözden geçirmeler
oklüzyon ayırma
Fotogerçekçi Malzemeler
Render
kameralar
Animasyonlar
Işıklar
Analiz Sonuçlarının Görselleştirilmesi
Veri girişlerinin 3 boyutlu görselleştirilmesi
Tasarım Sonuçlarının 3 boyutlu perspektifte görselleştirilmesi
Yetersizliklerin 3 boyutlu perspektifte görselleştirilmesi
Analiz-tasarım sonuçlarını ve raporlarını Excel'e aktarma
Raporlar / Metrajlar
2D detay çizgileri, 2D detay bileşenleri
Revizyon takibi
Ölçülendirme, etiketleme, Ek Açıklama ve Metin
Tam entegre statik hesap raporları
Farklı proje sunumları için sıralı rapor seti
Harici olarak oluşturulan belgelerin yerleşik raporlarla entegrasyonu
Otomatik içindekiler tablosu, akıllı bildirimler
Program arayüzü ile entegre dokümantasyon (yapı ağacından)
Sebep-sonuç ilişkisini açıklayan görsel destekli hesap çıktıları
Pafta Tasarımı
Diğer Mimari ve Yapısal Yazılımlarla İşbirliği
IFC dosyalarını kullanarak diğer disiplinlerle koordinasyon sağlayın (İçe ve Dışa Aktarma)
2B veya 3B DXF Dosyalarını içe aktarın ve 2B ve 3B CAD varlıklarını akıllı yapısal elemanlara dönüştürün
Analiz modelini genel analiz ve tasarım yazılımı ile paylaşın
3D çelik modelleri endüstri lideri platformlara aktarın
Tüm detay çizimlerini iyi bilinen DXF ve DWG formatlarında yayınlayın
Tüm mühendislik raporlarını PDF formatlarına dönüştürün
Tekla .dmp'ye aktar
Sap2000 .s2k'ye aktar
3DS'ye aktar
CSICOL'a aktar
Arayüz
Ribbon Menüsü
Klasik menü
Özelleştirilebilir arayüz
Bütünleşik 2B CAD çizim editörü
3D modelleme ve görselleştirme
Menü kısayol ve araç paletlerini özelleştirin
2B geometri oluşturma ve düzenleme
3B modeller oluşturun ve düzenleyin
Bütünleşik CAD standartları
3B objeler için komut satırı
Komutları özelleştirin
Yapı Ağacı
Bütünleşik 2B CAD, Çizim, Ölçülendirme ve Pafta Dizaynı
Revizyon bulutları
Pafta düzenlemesi ve yerleşimi
DWG ve DXF dosya formatı
Akıllı boyutlandırma
Çalışma amacına uygun ribbon sekmeleri
2B araç paletleri
2D objeler için Komut satırı
Katman Yönetimi
Tarama seçenekleri
Metin oluşturma seçenekleri
Çizgi seçenekleri
Yay oluşturma seçenekleri
Serbest el çizim
Daire (Çember) oluşturma seçenekleri
Yay oluşturma seçenekleri
Elips ve Oval Şekiller
Raster görüntü
Desen oluşturma seçenekleri
Kabuk ve Çubuk Elemanlar için Otomatik Analiz Modeli
Tam otomatik kütle modeli
Kabuk ve çubuk sonlu elemanlar için otomatik rijit bağlantılar
Betonarme perdelerde kabuk sonlu eleman modeli
Betonarme döşemelerde kabuk sonlu eleman modeli
Tam-Rijit ve Yarı-Rijit diyaframlar için gelişmiş seçenekler
Farklı katlar için diyafram kontrol seçenekleri
Adaptif sonlu elemanlar ağı
Uluslararası yönetmelikler ile uyumlu Analiz Ayarları Sihirbazı
Kirişsiz döşemeli taşıyıcı sistemlerde çok aşamalı yapı analizi
Rijid Bodrumlu Yapılarda İki Aşamalı veya Tek Aşamalı analiz seçenekleri
Otomatik algılanan döşeme ve perde boşlukları
Yapısal Analiz
Düşey ve yatay yükler altında 3 boyutlu doğrusal elastik analiz
Düşey ve yatay yükler altında 3 boyutlu Doğrusal olmayan analiz
Sismik tasarım düzensizlik hesabı için eşdeğer deprem yükü analizi
Sismik tasarım için Mod birleştirme yöntemi ile Spektrum Analizi (RSA)
Eigen (özdeğer) ve ritz vektörleri ile modal analiz
Üç boyutlu sismik analizde yönsel birleştirme
Çatlamış ve çatlamamış kesit rijitlikleri ile analiz
Bodrumlu yapıların analizi
Düşey deprem etkilerinin otomatik hesaplanması
Termal yüklemeler ve sıcaklık farkı analizi
Rüzgar yüklerinin otomatik hesaplanması
İnşaat aşaması analizi
Zemin üst yapı etkileşimi
Sismik izolatörler
İkinci mertebe etkiler için P-Delta analizi
Euler Burkulma Analizi
Kubbe, tonoz ve katlanmış plak analizi
Deprem yer hareketi ölçeklendirme
Merdivenlerin akıllı bağlantı ile analizi
Statik veya dinamik dışmerkezlik yöntemleriyle yapısal analiz
Mod toplama yöntemi ile Spektrum Analizi
Sonlu Elemanlarla Döşeme Sistemlerinin Tasarımı
Analitik yöntemlerle betonarme döşeme sistemlerinin tasarımı
Betonarme döşemelerin yatay ve düşey yükler etkisi altında sonlu elemanlar analizi ve tasarımı
Otomatik Sonlu Elemanlar ile döşeme yük aktarımı
Son teknoloji kabuk Sonlu Eleman Modeli
Kabuk sonlu elemanlar ile betonarme döşeme tasarımı
Döşemelerde ani ve toplam sehim kontrolü
Zımbalama kontrolü
Kabuk sonlu elemanlarla düzlem içi ve düzlem dışı etkilerin 3 boyutlu analizi
Düzlem içi çekme, basınç ve kayma gerilmeleri kontrolü
Betonarme Tasarım
Betonarme yapı elemanlarının tasarımı
Betonarme temel ve döşemelerde otomatik zımbalama kontrolü
Betonarme perdelerin kabuk sonlu elemanlar ile donatı tasarımı
Betonarme döşemelerin kabuk sonlu elemanlar ile donatı tasarımı
Betonarme plak döşeme tasarımı
Betonarme perdelerin gruplandırılması ve tasarımı
Dikdörtgen, daire ve poligonal kesitli kolonların otomatik hesabı
Dikdörtgen ve poligonal betonarme perdelerin otomatik hesabı
Güçlendirme perdelerinin tasarımı ve ankraj detayları
Kolon başlıklarının tasarım ve detayları
Betonarme merdivenlerin tasarımı ve detaylandırılması
Havuzların tasarımı ve detaylandırılması
Dengeli donatı oranı kontrolü
Eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşimi ile hesaplanan kapasite diyagramları
Betonarme kapasite oranları
Fiber model ile Moment-eğrilik analizi
Donatı düzeninin üç boyutlu görüntülenebilme olanağı
Betonarme yapı elemanlarının sismik tasarım kontrolü
Otomatik donatı düzeni, tasarımı ve seçimi
Kaset döşeme tasarımı
Asmolen döşeme tasarımı
Kirişsiz döşeme tasarımı
Zımbalama kontrolleri
Tekil temel tasarımı
Sürekli Temel Tasarımı
Radye temel ve kazıklı radye temel tasarımı
İstinat duvarı ve kuyu temel tasarımı
Kolonlar ve perdeler için sürtünme kesmesi hesabı
Kirişlerde eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme altında tasarım
Betonarme Çizimler
Betonarme detay çizimlerin ön izlemesi
Tam otomatik detaylı çizimler
Otomatik sayfa ve çizim yönetimi
Dinamik nitelik tabloları ve otomatik değişiklik yönetimi
Akıllı donatı objeleri ve detaylandırma öğeleriyle çizimlere müdahale olanağı
2B Bileşen tasarımı ve 2B detay kütüphanesi
Otomatik Betonarme Detay Çizimleri, Pafta Yönetimi ve Manuel 2B Çizim
Sünek ve Sünek olmayan yapıların Detaylandırılması
Havuz detay çizimleri
Kapsamlı Mühendislik Çizimleri
Çelik Tasarım
Çelik kolon, kiriş ve çaprazların tasarımı
Çelik aşıkların, kuşak, tali kiriş ve makasların tasarımı
AISC 360-16, AISC 341-16, ÇYTHYE 2018 ve EN 1993-1-1 yönetmeliklerine uygun çelik eleman tasarımı.
Çelik Elemanlar İçin Otomatik Sehim Kontrolü
Çelik birleşim tasarımı ve tasarım kontrol raporları
Çelik Cephe İskelelerinin FE Analizi ve Tasarımı
Trapez saçlı ve yekpare kompozit kiriş tasarımı
TBDY 2018 ve ÇYTHYE 2018, AISC 360-16 ve AISC 341-16 'ye uygun çelik birleşimlerin tasarımı
TBDY 2018 Ek 9B'de belirtilen birleşimlerin plastik tasarım kurallarına uygun otomatik tasarım
Kren içeren sistemler ve kren kirişi tasarımı
Petek kiriş tasarımı
Aşıklar için soğukta şekil verilmiş çelik eleman tasarımı
Takviye Detaylandırma
Çelik Çizimler
Otomatik birleşim oluşturma, trimleme ve detaylandırma
Güçlü modelleme araçlarıyla bağlantıların manuel olarak oluşturulması
Kontrollü plakaların ve ızgara sistemlerinin yerleştirilmesi
Merdiven basamaklarının hızlı yerleştirilmesi
Korkulukların otomatik olarak yerleştirilmesi
Çelik birleşimler için tasarım kontrol raporları
Çelik yapılar için otomatik pafta çizimleri
Çelik eleman ve birleşimler için çakışma kontrolleri ve model denetimi
Kapsamlı tekil eleman ve montaj numaralandırma-isimlendirme seçenekleri
Tam otomatik montaj ve tekil eleman çizimleri
Genel konstrüksiyon çizimlerinin otomatik oluşturulması
Pafta optimizasyonu
Seçilen elemanların çizimlerini elde edebilme olanağı
Kolon ankraj çizimleri
Aplikasyon plan çizimleri
Aks, kesit ve cephe çizimleri
Çatı planı çizimleri
Makas çizimleri
Gelişmiş çizim ayarları
Tekil Eleman Çizimleri
Montaj çizimleri
3B izometrik görünüş çizimleri
Tekil elemanlarla birlikte montaj çizimleri
Genel konstrüksiyon çizimleri
Tekil ve montaj çizimleri ile birlikte Genel konstrüksiyon çizimleri
Nokta detay çizimleri
Paftalarda kullanıcı tanımlı ek açıklamalar (Antet)
Temel Analizi ve Tasarımı
Tekil ve sürekli temellerin otomatik tasarımı
Temel sistemlerinin kabuk sonlu elemanlar ile analizi
Radye temellerin kabuk sonlu elemanlar ile analizi ve tasarımı
İstinat duvarları ve kuyu temellerin analizi ve tasarımı
Kazıkların sismik analizi ve tasarımı
Radye temeller altında kazık oluşturma
Radye temellerde çoklu eşlenik winkler yay yöntemi opsiyonu
Radye temel üstyapı etkileşiminde kolon-temel bağlantı ölçüsünün değiştirilmesi
Zemin-Yapı etkileşimi
Radye temellerde zımbalama kontrolü
Şekil Değiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT)
Performansa dayalı tasarım seçenekleri ve performans değerlendirmesi
Sargılı ve sargısız nonlinear beton malzeme modelleri
Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde fiber modelleri
Betonarme Perdelerde yayılı plastik davranış modeli
Doğrusal Olmayan İtme Analizi
Artımsal spektrum analizi (ARSA) yöntemi ile çok modlu itme analizi
Farklı deprem düzeylerine göre performans değerlendirmesi
Donatı çeliği modeli, nonlinear (pekleşmeli)
Eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme altında fiber model ile moment eğrilik analizi
Betonarme kolon ve kirişlerde plastik mafsal modeli
Çok modlu itme analizi
Sabit ve Değişken Tek Modlu İtme Analizi
Doğrusal performans analizi
Doğrusal olmayan deformasyon ve iç kuvvetlerin hesaplanması ve değerlendirilmesi
Beton modeli ve donatı dizilimine göre otomatik performans değerlendirmesi ve raporlanması
Eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altında betonarme kesitlerin fiber model ile moment eğrilik analizi
Performans noktasının otomatik hesaplanması
İtme analizinde Zemin-Yapı etkileşimli çözüm
Sargılı ve sargısız nonlinear beton malzeme modelleri
Mevcut Yapılarda Değerlendirme ve Güçlendirme
Mevcut binalarda hasar durumları ve iç kuvvetlerin kontrolü
Yapı hasar durumlarını 3 boyutlu model üzerinde inceleyebilme
Yukarıdaki ŞGDT Özeliklerinin Tamamı
Mevcut binaların doğrusal performans analizi ve değerlendirmesi
Mevcut binaların Risk Değerlendirmesi
Mevcut binaların doğrusal olmayan analizi ve değerlendirilmesi
Kolon mantolama tasarımı
Betonarme güçlendirme perdesi tasarımı
Lifli polimer sargı ile güçlendirme
Güçlendirme projelerinin detay çizimleri
Eğitim ve Destek
Doğrudan profesyonel teknik destek
Kapsamlı bilgi bankası, dokümantasyon ve forum
Çevrimiçi eğitim videoları
Fiyatlandırma Seçenekleri
Deneme Lisansı (Süre Sınırı Yok) Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz
V11 Kalıcı Lisans ₺ 75.000 ₺ 95.000 ₺ 165.000
Yıllık Teknik Destek ₺ - (v12 Yayınlandığında Duyurulacak) ₺ - (v12 Yayınlandığında Duyurulacak) ₺ - (v12 Yayınlandığında Duyurulacak)
V11 Güncelleme ₺ 15.000 ₺ 30.000 ₺ 50.000
Bir bakışta Mimari ve Yapısal modelleme için En Yenilikçi Multidisipliner Yapı Bilgi Modelleme Platformu. Betonarme Yapılar için En Yenilikçi Çok Disiplinli Yapı Bilgi Modelleme Platformu. Betonarme ve Çelik yapılar için En Yenilikçi Çok Disiplinli Yapı Bilgi Modelleme Platformu.