Yapısal Bim Yazılımı

ideCAD Statik ile Yapısal BIM, Yapısal mühendislik ve inşaat mühendisliği için hepsi Bir Arada Bütünleşik Yapısal BIM Yazılımı çözümüdür.

ideCAD içerisindeki Mimari ve Yapısal BIM İş Akışları, Betonarme, kompozit ve Çelik yapılar için Yapısal Analiz, Yapısal Tasarım ve Yapısal Detaylandırmayı Tek Bir Entegre Yapısal BIM Yazılımında Birleştirir.

ideCAD'i indirin ve Yapısal BIM için Mimari-Statik koordineli Yapısal analiz, yapısal tasarımlar ve yapısal detaylandırmayı nasıl daha hızlı, daha güvenilir ve bütünleşik sunduğunu keşfedin.


Ücretsiz Başlayın »

Yapı Mühendisliği için BIM

Yapı Mühendisleri için Yapısal BIM Yazılımı
Yapı Mühendisleri için BIM Yazılımı

Yapı Mühendisliğinde BIM Programları, Mimarlık, Yapı Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği için Mimari Çizim, Görselleştirme, Yapısal Analiz, Betonarme Tasarım, Çelik Tasarım ile Çelik, Betonarme ve Uygulama Çizimlerini Entegre Eder.


HEMEN SİPARİŞ VERİN »

BIM / Yapı Bilgi Modellemesi

Entegre Yapı Tasarımı için BIM Yazılımı

Komple entegre Mimari, Betonarme ve Çelik içeren ideCAD, aynı Yapı Bilgi Modelini (BIM) paylaşmaya izin veren sistemi ile projeyi birlikte oluşturma, gözden geçirme ve düzenleyebilme olanaklarıyla projelendirme süresini kısaltır. Farklı disiplinlerin yaptığı değişiklikler aynı yapı bilgi modeli içerisinde revize edilirken, verimlilik de artar.

 Yapı Mühendisliğinde BIM Programları, Mimarlık, Yapı Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği için Mimari Çizim, Görselleştirme, Yapısal Analiz, Betonarme Tasarım, Çelik Tasarım ile Çelik, Betonarme ve Uygulama Çizimlerini Entegre Eder.


Modellenebilen Yapılar

ideCAD ile yapısal BIM

Yapısal BIM, mühendislerin daha iyi koordine edilmiş, optimize edilmiş yapısal tasarımları ve inşaat çizimlerini daha hızlı teslim etmelerine yardımcı olur.

Betonarme yapılar
Katları olan veya olmayan, katlarda rijit diyaframlı, kısmen rijit diyaframlı veya tamamen rijit diyaframsız yapıların hesabı yapılır. Çok katlı betonarme yapılar, endüstriyel betonarme yapılar, tünel kalıp sistemler, nervürlü ve kaset sistemler ile A2 ve A3 düzensizliği olan yapılar modellenerek hesabı yapılır, rapor ve çizim üretilir.
Çelik Yapılar

Çelik çok katlı yapılar, hol tipi sanayi yapıları, ara katlı sanayi yapıları, kren barındıran hol tipi yapılar, kanopi yapıları, stadyum ve benzeri yapılar, enerji nakil hat direkleri ve  üst geçitler modellenir.r. .

Karma Yapılar
Çekirdeği betonarme perde - taşıyıcıları çelik  çok katlı yapılar, üzeri çelik oturtma çatı içeren yapılar, alt katları betonarme - sonraki katları çelik olan yapılar modellenir

CAD Arayüzü

Ribbon Menü

Betonarme, çelik, birleşimler, analiz, tasarım, sonuçları görüntüleme, çizimler, raporlar vb. gruplanmış başlıklar ile kullanım amacına uygun kategorize edilen ribbon menü ile komut ve alt komutlara kolayca ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

Komut Satırı

Mouse, menüler ve ikonla veri girişinin yanı sıra, klavyeden komut satırına "komut ve kısaltımış komut" yazarak da modelinizi hızlıca oluşturursunuz. 

 

 

 

Özelleştirilebilen Menü

Arayüz, çalışma pencereleri, renkler, menülerin yeri ve sırası, komut grupları ve kısayol tuşları tercihe bağlı olarak kişiselleştirilir 

 

 

 

Kesit / Plan / Görünüş ile Veri Girişi

Plan, varsayılan ve tanımlanan görünüşler ile kesit pencereleri üzerinden veri girişi yapılır.

 

 

 

Çalışma Düzleminden Veri Girişi

Yatay, dikey, istenilen 3 noktadan çalışma düzlemi ile ihtiyaç duyulan objeler üzerinden hedef çalışma düzlemi oluşturabilir ve oluşturulan çalışma düzlemleri üzerinden veri girişi yapılır.

 

 

 

 

 
3 Boyuttan Veri Girişi

Perspektif ve farklı üç boyut pencerelerinde modelinizi oluşturarak, taşıma, kopyalama, çoğaltma gibi işlemleri üç boyutta  uygulayabilirsiniz. Bir pencerede başladığınız komuta, komuttan çıkmadan başka bir pencerede devam edebilirsiniz 

 

 

 

 
Çizim Düzenleme

Yakalama olanakları, obje seçme araçları, lokal koordinat, seçim grupları, objeyle ilişkili akıllı komutlar, katlar arası geçiş gibi düzenleme unsurları revizyonlarınızı hızlandırır. 

 

 

 

Katman / Renk / Font Yönetimi

Gelişmiş 3B olanaklarının yanı sıra, CAD programlarında kullanılan araçları da içeren ideCAD ile yasal sınırları zorlamadan ve başka bir programa ihtiyaç duymadan tüm çizimler hızlıca hazırlanır ve direkt çıktı alınır. 


Cubuk ve Kabuk Elemanlar

 Betonarme elemanlar için dikdörtgen, dairesel, tablalı, trapez ve genel poligon kesitler kullanılabilir. Çelik elemanlar için ise kesit kütüphanesine önceden yüklenmiş boru, kutu, W, HD, IPN, IPE, HE, UPE, UPN, Angelina ve petek profiller kullanılır. Kesit tasarlama editörüyle yeni kesitler oluşturulur ve kesitler birleştirilerek birleşik kesitler elde edilir. Aşık ve kuşaklarda hafif çelik profiller kullanılabilir.

 

 

 

Kolonlar / Kirişler

 

 Kat kolonları, kata bağlı olmayan kolonlar, kiriş bağlanmayan kolonlar ve eğik kolonlar, dikdörtgen, dairesel ve poligon kesitte tanımlanır. Kirişler; dikdörtgen, tablalı ve yarım tablalı olarak, kat kirişi, arakat kirişi, kattan kata bağlanan kiriş, planda ve düşeyde eğrisel formda ve düz olarak tanımlanır. Kolon ve kirişler, 3 boyutlu uzay çubuğu olarak analitik model oluşturulur.

 

 

 

Çaprazlar

Düşey ve yatay çapraz komutları ile merkezi ve dışmerkezi çaprazlı sistemleri birleşimleri ile birlikte otomatik oluşturur. Analiz modeline uygun serbestlikler otomatik tanımlanır..

 

 

 

Sürekli Temeller

 

 Dikdörtgen, yarım trapez ve trapez kesitte, elastik zemine oturan üç boyutlu çubuk olarak modellenir. Kirişli radyelerle ve aynı zamanda üst yapıyla bir arada modellenir ve yapı global rijitlik matrisine birleştirilir.

 

 

Kazık Temeller

 

 Değişen zemin katman özelliklerine göre, çubuk boyunca yaylar ve çubuk ucunda ayrıca bir yayla modellenen kazıklar, üç boyutlu çubuk olarak temeller ve üst yapıyla birlikte hesaba katılır.

 

 

 


 

Kabuk Elemanlar  

Perdeler

Enkesit şekli dikdörtgen I, T, L, U, C ve E olan betonarme perdeler, hem düzlem içi hem de düzlem dışı yerdeğiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren ve TBDY 2018' de belirtilen düzlem içi ve düzlem dışı farklı etkin kesit rijitliklerini kullanabilen orthotropik kabuk sonlu elemanlarla modellenirler.
Merkezinde eşdeğer çubuk kesit tesirleri olarak elde edilir. Bodrum perdeleri kabuk sonlu elemanlarla modellenir
 
 
 
 
 
Poligon Perdeler
Enkesit şekli T, L, U veya C olan perdeleri,  perde grubu olarak modelleme olanağı sunar. Hem düzlem içi hem düzlem dışı yer değiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren ve TBDY 2018' de verilen düzlem içi ve düzlem dışı farklı etkin kesit rijitliklerini kullanabilen orthotropik kabuk sonlu elemanlar ile modellenir. 
 
 
 
 
Kubbeler / Tonozlar / Katlanmış Kabuk Elemanlar
Altı serbestlikli kabuk eleman olarak modellenir ve yapı ile birlikte hesaba katılır. 
 
 
 
 
 

 

Döşemeler

Çeşitli boyutta boşlukları da olabilen döşemelerin analizinde, kendi düzlemleri içindeki yük aktarımının doğru olarak belirlenmesi için, düzlem içi ve düzlem dışı yerdeğiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren, TBDY 2018' e uygun olarak düzlem içi ve düzlem dışı farklı etkin kesit rijitliklerinin kullanılabildiği, her düğüm noktasında altı serbestlik derecesinin dikkate alındığı kabuk sonlu elemanlar kullanılır.

 
 
 
 
 
Kirişsiz Döşemeler
Kirişsiz döşemeli yapıların döşemelerindeki düzlem içi eğilme, kesme ve eksenel etkiler, elastik diyafram (yarı rijit diyafram) kabulü ile göz önüne alınır. 
 
 
Kompozit Döşemeler

Çelik ve betonarme yapı elemanlarının birlikte kullanımı ile hafiflik ve ekonomik çözüm sunan kompozit döşeme komutu trapez saclı ve yekpare saclı olmak üzere iki alternatif ile modelleme yapmanıza olanak sunar.

 
 
 
 
 
 
Radye Döşemeler
Boşluklu, değişken kalınlıkta, kirişli ve kirişsiz radye temeller, elastik zeminde alansal yaylar üstüne oturan altı serbestlikli plak eleman olarak modellenir. 
 
 
 
 
Merdivenler / Rampalar
Altı serbestlikli kabuk olarak modellenen rampa ve merdiven plakları; perdeler, kolonlar, kirişler ve plaklarla ilişkilendirilir. Ortak düğüm noktaları otomatik bağlanarak, analitik model oluşturulur. 
 
 
 
 
 

Yapısal Analitik Model

ideCAD Statik, fiziksel Yapı Bilgi Modelinden otomatik olarak yapısal analitik model oluşturur.

Bütünleşik Analitik Model için ideCAD'i Keşfedin »

Yapısal Analiz

64 bit programlama tekniğiyle, out of core paralel çözüm teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş sonlu elemanlar kütüphanesi ve Otomatik ağ üretme tekniği ile çubuklar, kabuklar ve  temellerin tümü global stiffness matrisine katılarak çözüm yapılır.

Yapısal Analiz için ideCAD'i keşfedin »

Betonarme Çelik Kompozit Tasarım

Çelik ve betonarme çerçeveler, betonarme döşemeler, betonarme perdeler, kompozit kirişler ve çelik birleşimlerin tasarımı, TS500 TBDY Türk çelik yönetmeliği ve çeşitli uluslararası tasarım yönetmeliklerine  göre gerçekleştirilir.


Yapısal Tasarım için ideCAD'i inceleyin »

Uluslararası Yönetmelikler

Betonarme ve Çelik projelerinizi IBC, UBC,  ACI318, AISC360, ASCE07, SNI, MOPC, DPT, NSCP, BCP gibi uluslararası tasarım ve deprem yönetmeliklerine göre otomatik olarak gerçekleştirin.

Uluslararası Yapısal Tasarım Kodları için ideCAD'i keşfedin »

Emperyal, SI ve MKS Birim Sistemleri

Mimari Modelleme, Yapısal Modelleme, Yapısal analiz, Yapısal tasarım ve çizimlerde, Dünyada yaygın olarak kullanılan Emperyal, SI ve MKS birim sisteminizi anında dinamik olarak değiştirin.

SI Emperyal ve MKS Birimler için ideCAD'i keşfedin »

Performansa Dayalı Tasarım

Performansa Dayalı Tasarım, geleneksel yapısal tasarım konseptinden önemli ölçüde farklıdır ve deprem mühendisliğinin geleceğini temsil eder. Performansa Dayalı Tasarım, tasarımınızın belirli bir depreme göre istenen performans seviyesini güvenilir bir şekilde karşılanıp karşılanmadığını anlamanıza yardımcı olur.


Performansa Dayalı Tasarım için ideCAD'i keşfedin »

Çelik Birleşim Tasarımı

Kaynaklı ve Bulonlu yapısal çelik birleşimlerin Hesabı, Kayma ve moment birleşimleri için Türk çelik yönetmeliği ve AISC 360-16'ya göre yapılır ve formülleri ve yönetmelik referanslarıyla birlikte  raporlanır.


Çelik Birleşim Tasarımı için ideCAD'i inceleyin »

Çelik Çizimler

Yapısal analizi ve tasarımı tamamlanmış modellerinin tüm detay çizimlerini başka bir yazılıma ihtiyaç duymadan tek tuşla oluşturun. Plan, Kesit, Görünümler, İzometrik Çizim, Kolon Montajı, Kiriş Montajı, Çelik Ruhsat projesi Çizimleri, Genel Konstrüksiyon Çizimleri, Makas Çizimleri, ve İskele Çizimlerinizi otomatik olarak oluşturun.


Yapısal Çelik Detaylandırma için ideCAD'i keşfedin »

Çelik Birleşim Detayları

Çelik yapıları birleşimleri ile birlikte modelleyin, analiz edin, tasarlayın ve birleşim nokta detaylarını otomatik olarak oluşturup paftalayın.


Yapısal Çelik Birleşim Detayları için ideCAD'i inceleyin »

Raporlar / Metrajlar

Kapsamlı grafik açıklamalı analiz ve tasarım hesap raporlarını detaylı bir şekilde otomatik oluşturun.

Hesap Raporları için ideCAD'i inceleyin »

 

 

Yapısal Görselleştirme

Yapı Bilgi Modeli verileri, yapısal analiz ve tasarım sonuçları otomatik Görselleştirilir.


Yapısal Görselleştirme için ideCAD'i keşfedin »

Mimari Çizimler ve Ruhsat Projesi

ideCAD ile Ruhsat Projesi Çizimleri, Konut ve Sanayi yapıları için Hepsi Bir Arada Bütünleşik Yazılım çözümüdür.

Ruhsat Projesi Çizimleri için ideCAD'i Keşfedin »Betonarme Çelik Mimari Uygulama

ideCAD ile Mimari ve Statik Uygulama Projesi Çizimlerini, Betonarme ve Çelik Yapılar için Hepsi Bir Arada Bütünleşik Çizim Yazılımı Çözümüdür.


Uygulama Çizimleri için ideCAD'i inceleyin »

Mimari Tasarım ile Entegre Statik

ideCAD Statik ; Yapısal Mühendislik ve Mimari Tasarımı Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile Bütünleştiren İnşaat Mühendisliği Yazılımıdır.


Mimari ile Bütünleşik Statik Hesaplar için ideCAD'i Keşfedin »

ideCAD Mimari

ideCAD Mimari ; Mimari Çizimler ve Yapısal Mühendisliği Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile Bütünleştiren Mimari Tasarım Yazılımıdır.

Mimari Tasarım için ideCAD'i inceleyin »

ideCAD One AEC

Entegre BIM ve Bütünleşik iş akışları ile Binaları Tasarlayın ve Oluşturun

"Her Şey planladığınız gibi"

Entegre Yapı Tasarımı için ideCAD'i Keşfedin »

ideCAD ile Zaman ve Bütçe Tasarrufu Yapın

Şimdi ÜCRETSİZ Denemeye Başlayın!